Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. sausio 3 d., ketvirtadienis

Dievo tarnaitės Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS kankinystei – 75-eri metai. Sausio 4 d. – paminėjimo šv. Mišios ir konferencija Kaune
KUR: Kaunas

...

Sausio 3-iąją prieš 75 metus Kaune buvo nužudyta Elena SPIRGEVIČIŪTĖ (1924–1944), Dievo tarnaitė, kankinė pasaulietė, tikėjimo liudytoja, skautė, gynusi skaistumą ir paaukojusi gyvybę už garbę ir orumą. 2000 metais arkivyskupijoje pradėta beatifikacijos byla. Plačiau >>

MALDA prašant paskelbti Eleną Spirgevičiūtę palaimintąja.

„Viešpatie Jėzau Kristau, mažųjų ir nekaltųjų Gynėjau, savo tikinčiajai Elenai Tu suteikei malonę pasipriešinti nedoriems užpuoliko kėslams, padėdamas pasirinkti garbingą kankinystę. Padaryk, kad mes, turintys kovoti su įvairiomis pagundomis bei ydomis, galėtume džiaugtis Tavo Tarnaitės šventumo pripažinimu Bažnyčioje ir sulauktume jos užtarimo bei pagalbos. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.“

Sausio 4 d. 18 val. paminėjimo šv. Mišios Kauno Šv. Jurgio konvento koplyčioje (Papilio g. 9). Vadovauja vyskupas Algirdas JUREVIČIUS. Po jų konferencija „Elena, kas Tu?“

Lietuvos ypatingasis archyvas šia proga yra parengęs virtualią parodą „ Aš mirsiu, o jūs – gyvensite. Elena Spirgevičiūtė“. Kviečiame apsilankyti >>