Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. gegužės 13 d., pirmadienis

Gegužės 13–17 d. – pirmoji PAŠAUKIMŲ SAVAITĖ mūsų arkivyskupijoje!
KUR: Kaunas

Gegužės 13–17 d. Kauno arkivyskupijoje pirmą kartą rengiama „Pašaukimų savaitė 2019“. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į pašaukimo svarbą tikinčiųjų gyvenime bei kviesti juos į maldą prašant drąsių atsiliepimų į Dievo kvietimą, ypač už jaunus žmones, kad šie nebijotų siekti „geriausios savo gyvenimo versijos“.

Pašaukimų savaitę organizuoja Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados bendradarbiai, Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras, VDU akademinė sielovada.

...

Gegužės 13 d., pirmadienis

Kaip ir kiekvieną mėnesio 13 dieną piligrimai kviečiami melstis į Šiluvą. Gegužės mėnesį daugiau dėmesio skiriamas maldai už pašaukimus.

11.00 Švč. Sakramento adoracija ir Rožinio malda.

12. 00 šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

Gegužės 14 d., antradienis ...

Kartu su VDU akademine sielovada kviečiame Kauno studentus dalyvauti diskusijoje „Kai užaugsiu, būsiu… laimingas?“ Diskusijoje dalyvauja virtuvės šefas, laidų vedėjas ir tėtis Gian Luca Demarco, poetas, publicistas, teatro ir kino režisierius ir vaikų rašytojas Vytautas V. Landsbergis, specialioji pedagogė, DIRFloortime modelio specialistė ir mama Paulina Kuraitienė ir kiti. Kalbėtojai dalysis istorijomis apie savo ieškojimus, atradimus, kuo svajojo būti užaugę, kaip keitėsi jų kelias ieškant savojo, autentiško pašaukimo. Diskusiją moderuoja kun. Vincentas Lizdenis.

Renginys vyks Vytauto Didžiojo universitete (Donelaičio g. 52) 322 auditorijoje. Pradžia 16 val.

Gegužės 15 d., trečiadienis ...

Kauno kunigų seminarijos kieme rengiama pašaukimų šventė jaunimui #sugedovartai. Šventės metu bus dalijamasi vaišėmis, klausomasi liudijimų, koncerto, kviečiama įvairiems žaidimams ir užduotims.

Šventės programa:

17.30 Ekskursija po Kauno kunigų seminariją (veda seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus).

18.00 Liudijimai, vaišės, žaidimai, pokalbiai ir kt.

19.00 Koncertas.

Visos šventės metu seminarijos bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.

Gegužės 16 d., ketvirtadienis ...

Pasaulinės šeimos dienos proga arkivyskupijos salėje (Papilio g. 5, III a.) 18 val. vyks susitikimas tėvams „Įkvepianti tėvystė: kaip palydėti vaiką į jo pašaukimą?“ Susitikime dalysis socialinių mokslų daktarė Nijolė Liobikienė, penkių vaikų tėvai Rasa ir Vitalis Lizdeniai bei kun. Gabrielius Satkauskas. Susitikimo metu bus galimybė diskutuoti, užduoti norimus klausimus bei vaišintis kava.

Gegužės 17 d., penktadienis ...

Pašaukimų savaitė bus užbaigta Maldos vakaru Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

18 val. švęsime šv. Mišias ir melsimės už ieškančius pašaukimo bei išgyvenančius krizę. Nuo 19 val. vyks Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas. Bus galimybę atlikti išpažintį ar pasikalbėti su kunigu ar pokalbiui pasiruošusiu asmeniu.