Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2019 m. gruodžio 22 d., sekmadienis

IV ADVENTO sekmadienis. Kauno arkikatedroje sutinkame ir pagerbiame Lietuvoje keliaujančias šv. ANTANO PADUVIEČIO relikvijas
KUR: Kaunas

Gruodžio 14–23 d. Lietuvoje keliauja šv. Antano Paduviečio relikvijos, atvežamos iš Paduvos (Italija). Pagrindinė iškilmė vyko gruodžio 15-ąją Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje. Kitomis dienomis relikvijų kelionė tęsiama Plungėje, Rietave, Kretingoje, Klaipėdoje, vėliau Marijampolėje, Vilniuje bei Kaune. žr. katalikai.lt >>

Gruodžio 22 d., sekmadienį, 12 val. prieš šv. Mišias relikvijas sutiksime Kauno arkikatedroje bazilikoje. Bus galimybė melsti šventojo Antano užtarimo paliečiant relikvijorių, klausytis katechezės. 17 val. vyks Sutaikinimo (Atgailos) pamaldos (išsami programa plakate). Relikvijos išlydimos skrydžiui į Italiją gruodžio 23 d. 15 val.

...

---------------

Garsus ir gerbiamas taip pat ir Lietuvoje šv. Antanas Paduvietis gimė 1195 m. Lisabonoje (Portugalija), mirė 1231 m. birželio 13 d. pakeliui į Paduvą (Italija). Paduvoje ir palaidotas. Tai Bažnyčios mokytojas, misionierius, pamokslininkas. Popiežius Leonas XIII yra pavadinęs jį „viso pasaulio šventuoju“. Popiežius Grigalius IX jį kanonizavo praėjus vos 11 mėnesių po mirties, nes buvo įvykę labai daug stebuklų jo užtarimu.

„Kaip „viso pasaulio šventasis“, šv. Antanas yra našlaičių, kalinių, pasiuntinių, nevaisingų moterų globėjas. Šaukiamieji į karo tarnybą prašo padėti ištraukti laimingą skaičių, jūroje audros ištiktieji – išsigelbėti. Jis globoja keramikus, puodžius, braškių augintojus, nes šios uogos pasislėpusios tarp lapų kaip jis pats kadaise riešutmedyje. Jo prašoma padėti rasti pamestus ar atgauti pavogtus daiktus“,– rašo relikvijų kelionės Lietuvoje organizatorės Telšių vyskupijos Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros administratorius kan. Vygintas Gudeliūnas. Plačiau žr. bernardinai.lt >>