Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. vasario 19 d., trečiadienis

Nuncijaus Achille RATTI (vėliau popiežiaus PIJAUS XI) vizito 100-mečiui paminėti – atminimo lentos atidengimas Kauno kunigų seminarijoje
KUR: Kaunas

Vasario 19 dieną Kauno kunigų seminarijos vidiniame kiemelyje (A. Jakšto g. 1) vyks nuncijaus Achille RATTI vizitui skirtos atminimo lentos atidengimo ceremonija. Iškilmėje dalyvaus apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petaras RAJIČIUS, Lietuvos vyskupai, Kunigų seminarijos, Kauno savivaldybės atstovai.

16 val. atminimo lentos atidengimas seminarijos kiemelyje.

16.20 val. šv. Mišios Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

Įėjimas laisvas.

1920 m. vasario pradžioje arkivyskupas nuncijus Achile RATTI lankėsi Kaune, buvo apsistojęs istoriniuose Žemaičių vyskupų rūmuose (M. Valančiaus g. 6, dabar Kauno arkivyskupijos muziejus). 1922 m. vasario 6 d. jis buvo išrinktas popiežiumi, pasivadino Pijumi XI. Šios dienos yra nuncijaus Achille Ratti, vėliau Šventojo Tėvo Pijaus XI, vizito Lietuvoje šimtmečio paminėjimas.

Tapęs popiežiumi Pijumi XI palaimintąjį Jurgį Matulaitį 1925 metais paskyrė arkivyskupu bei apaštaliniu administratoriumi Lietuvoje. 1926 metais apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente“ įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją su arkivyskupo metropolito sostu Kaune. 1927 metais pasirašė pirmąjį Konkordatą tarp Vatikano ir Lietuvos. 1928 metais nominavo vyskupu palaimintąjį Teofilių Matulionį.

Kauno katedrai suteikė arkikatedros titulą. Kauno seserų benediktinių vienuolijai suteikė popiežiaus teises.

Įkūrė Vilkaviškio, Panevėžio, Telšių ir Kaišiadorių vyskupijas, joms skyrė naujus vyskupus.

Vytauto Didžiojo universitetui (tada dar Lietuvos universitetui) suteikė teisę teikti diplomus, pripažįstamus visoje Katalikų Bažnyčioje.

Kaišiadorių katedrai yra asmeniškai padovanojęs naują iškilmių monstranciją.

Parengta pagal Kauno kunigų seminarijos informaciją