Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. gegužės 29 d., penktadienis

Sekminių atlaidai Vepriuose (gegužės 29–31 d.)
KUR: Vepriai

...

Gegužės 29–31 d. Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijoje vyks Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) atlaidai ir bus einamos Veprių Kalvarijos.

Gegužės 29 d. 17 val. šv. Mišios. Po Mišių (grupelėmis, laikantis asmens saugos priemonių ir galiojančių karantino reikalavimų) einamos Kalvarijos.

Gegužės 30 d. 10 val. šv. Mišioms vadovauja Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Po Mišių (grupelėmis) einamos Kalvarijos.

Gegužės 31 d. šv. Mišios 8 val., 10 val., 12 val. Homilijas sako br. kun. Julius Sasnauskas OFM. Po Mišių (grupelėmis) einamos Kalvarijos.