Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis

Rugsėjo 1-oji – Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūriniją diena. Pradedame švęsti KŪRINIJOS Laiką ir ŽEMĖS jubiliejų

...

Popiežiaus Pranciškaus kvietimu antrą kartą Bažnyčioje nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4 d. švenčiame Kūrinijos laiką. Be to, šiemet dar švenčiame ir Žemės jubiliejų, minėdami Pasaulinės Žemės dienos įsteigimo 50 metų sukaktį.

Šventasis Tėvas Pranciškus dėkoja už mūsų iniciatyvas! >>

KRIKŠČIONIŲ MALDA DRAUGE SU KŪRINIJA

Iš popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si‘“ apie rūpinimąsis bendraisiais namais (2015). EIS.katalikai.lt

TĖVE, šloviname Tave drauge su visais kūriniais,
kilusiais iš Tavo visagalės rankos.
Jie yra Tavo, pilni Tavo artumo
ir Tavo švelnumo.
Būk pašlovintas!

Jėzau, Dievo Sūnau,
per Tave visa buvo sukurta.
Marijos įsčiose priėmei žmogaus pavidalą,
tapai šios žemės dalimi
ir žvelgei į šį pasaulį žmogaus akimis.
Dabar esi gyvas kiekviename kūrinyje
savo, Prikėlusiojo, garbėje.
Būk pašlovintas!

Šventoji Dvasiaa,
Tu savo šviesa kreipi šį pasaulį
į Tėvo meilę
ir lydi kūrinijos dejones;
Tu gyveni ir mūsų širdyse,
įkvėpdama daryti gera.
Būk pašlovinta!

Viešpatie Dieve, Vienintelis Trejybėje,
nuostabi begalinės meilės bendryste,
išmokyk mus kontempliuoti Tave visatos grožyje,
kur viskas mums byloja apie Tave.
Pažadink mūsų gyrių ir dėkingumą
už kiekvieną Tavo sukurtą būtybę.
Apdovanok mus malone jausti glaudų ryšį
su viskuo, kas esti.

Meilės Dieve,
parodyk mūsų vietą šiame pasaulyje,
kad būtume Tavo meilės įrankiai
visoms šios žemės būtybėms,
nes Tu nė vienos iš jų neužmiršti.
Apšviesk tuos, kuriems priklauso valdžia ir pinigai,
kad jie nenupultų į abejingumo nuodėmę,
kad mylėtų bendrąjį gėrį, padėtų vargšams
ir rūpintųsi mūsų gyvenamu pasauliu.
Vargdieniai ir žemė šaukia:
Viešpatie, apgaubk mus savo galia ir šviesa,
kad saugotume visokią gyvybę,
kad parengtume geresnę ateitį,
kad ateitų Tavo Karalystė,
teisingumo, taikos, meilės ir grožio Karalystė.
BŪK PAŠLOVINTAS!