Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis

Dievo tarnaitės Adelės DIRSYTĖS 65-ųjų mirties metinių paminėjimas Šėtoje
KUR: Šėta

...

Prieš 65 metus, 1955 m. rugsėjo 26 d., Chabarovsko krašte, kalėjimo ligoninėje, mirė Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, katalikė, pasaulietė, ateitininkė, mokytoja, garsiosios tremtinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ sudarytoja. Palaidojimo vieta nežinoma. Meldžiame jos paskelbimo palaimintąja (beatifikacijos byla pradėta Kauno arkivyskupijoje 2000 metais). Plačiau >>

Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 12 val. šv. Mišios Šėtos Švenčiausiosios Trejybės – Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės gimtojoje ir Krikšto – bažnyčioje (Kėdainių r., Šėta).

13.20 val. Minėjimas (su menine dalimi) Adelės Dirsytės tėviškėje, už Aukštųjų Kaplių (Promislava).

14 val. Suneštinė agapė.

2019 m. pavasarį Adelės Dirsytės 110-ųjų gimimo metinių proga tėviškė buvo atnaujinta, pastatytas koplytstulpis (skulptorius Adolfas Teresius). Koplytstulpis pašventintas 2019 m. birželio 15 d.

...