Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. gegužės 7 d., penktadienis

Kunigo dr. Arvydo Petro ŽYGO (1958–2000–2011) 10-ųjų mirties metinių paminėjimas Kaune (atnaujinta)
KUR: Kaunas

Prieš dešimtmetį pas Viešpatį iškeliavo kunigas dr. Arvydas Petras ŽYGAS (1958–2000–2011). Ateitininkų federacija ir Kauno arkivyskupija gegužės 7 d. rengia 10-ųjų metinių paminėjimą Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Joje 2011 m. birželio 10 d. buvo atsisveikinta su kunigu Arvydu Žygu. Palaidotas bazilikos kolumbariume.

Transliacija Kauno arkivyskupijos YouTube kanalu, nuoroda čia >>

17.15 Giedamas ROŽINIS. 18.00 Šv. MIŠIOS. Vadovauja Kauno arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS.
Gieda vyrų sakralinės muzikos ansamblis „David Antiquor“, vadovas kun. dr. Vilius SIKORSKAS.

19.00 MINĖJIMAS. Apie kun. dr. Arvydo Petro Žygo asmenybę, jo indėlį į Bažnyčios, visuomenės gyvenimą ir jaunimo ugdymą kalbės Ateitininkų federacijos pirmininkas Vytis Turonis, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, ses. dr. Daiva Kuzmickaitė MVS, dr. Irma Kuliavienė, dr. Vygantas Malinauskas.

...