Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. spalio 1 d., penktadienis

Spalis– MISIJŲ ir Švč. Mergelės Marijos ROŽINIO mėnuo
KUR: Kaunas

...

Spalį Bažnyčia švenčia Misijų mėnesį. Nacionalinė Misijinės veiklos tarnyba šių metų Misijų mėnesiui parinko temą iš Apaštalų darbų knygos „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20).

„Šiais 2021 m., skirtais apmąstyti apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje Amoris Laetitia, svarbu pabrėžti, kad misijinė krikščionio veikla yra patikėta ne tik atskiram asmeniui, bet ir bendruomenei, kuriai jis priklauso, visų pirmiausia – šeimai. Šeimos tema ir Evangelijos skelbimo kaip misijos tema nėra viena kitai tolimos ar priešingos: skelbimas prasideda šeimoje, ir šeima yra skelbimo adresatas, o sykiu – ir subjektas“, – rašoma knygelėje, kuri išleista kaip priemonė ir paskata kasdienei maldai, apmąstymui ir geriems darbams.

Maldai ir apmąstymui pasitarnaus joje spausdinamos popiežiaus Pranciškaus mintys iš Amoris Laetitia kiekvienai mėnesio dienai.

Plačiau misijos.katalikai.lt >>

Parsisiųsti knygelės PDF >>