Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. gruodžio 24 d., penktadienis

Kūčių vakaras. KRISTAUS GIMIMO vigilija

„ O tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu,
nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti;
tu mokysi jo žmones pažinti išganymą
iš nuodėmių atleidimo.
Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo
mus aplankė šviesa iš aukštybių,
kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje,
kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“ (Lk 1, 76–79)

Liturgijos skaitiniai, lk.katalikai.lt >>

Kūčių dienos vakare krikščioniškose šeimose valgoma Kūčių vakarienė. Joje drauge meldžiamasi, dalijamasi Bažnyčioje pašventintais kalėdaičiais. Kūčių vakarą bažnyčiose švenčiama Kristaus Gimimo vigilija (Piemenėlių Mišios).

...