Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. sausio 1 d., šeštadienis

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA DIEVO GIMDYTOJA. Pasaulinė taikos diena

Viešpaties Gimimo aštuntoji ir pagal Izraelio apeigas Jam vardo suteikimo diena. Šventosios Dievo Gimdytojos iškilmė. „Iš jos Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp žmonių, buvo Dievo Sūnus, Taikos Kunigaikštis, kuriam duotas Vardas yra aukščiausias iš visų vardų“ (plg. Liturginis kalendorius, 2021–2022, C).

Sausio 1-ąją minime ir PASAULINĘ TAIKOS dieną.

12 val. iškilmingos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje. Vyks tiesioginė transliacija arkivyskupijos YouTube, FB bei Delfi.lt. Nuoroda čia >>

„Kreipiuosi į valdančiuosius, politikos bei socialinės srities atsakinguosius, bažnytinių bendruomenių ganytojus bei vadovus, taip pat į visus geros valios vyrus bei moteris ir kviečiu drauge eiti šiuo trejopu – kartų dialogo, švietimo ir darbo – keliu. Drąsiai ir kūrybingai. Ir tedaugėja žmonių, kurie tyliai, nuolankiai ir atkakliai diena iš dienos tampa taikdariais. Taikos Dievo palaiminimas visada juos teveda ir telydi!“ – Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios 55-osios Pasaulinės taikos dienos proga >>

...

Malda už taiką virtualiame Europos jaunimo susitikime su Taizé broliais. (2020 m. gruodis)