Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. sausio 27 d., ketvirtadienis

Minime palaimintojo JURGIO MATULAIČIO 95-ąsias gimimo Dangui metines
KUR: Marijampolė

...

Sausio 27 d. Marijampolės bazilikoje bus minimos palaimintojo Jurgio Matulaičio 95-osios gimimo dangui metinės.

Išsami paminėjimo programa čia >>

Palaimintasis Jurgis Matulaitis mirė 56-erių metų nuo netikėtai užklupusios ligos Kaune 1927 m. sausio 27 d., palikdamas testamentinius žodžius: „Rikiuokitės ir pasišvęskite.“ Buvo palaidotas Kauno arkikatedros kriptoje.

1934 m. spalio 24 d. perlaidotas į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią (dabar baziliką), Švč. Jėzaus Širdies koplyčią (dabar – Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia).

Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis buvo Marijonų vienuolijos atkūrėjas, Vilniaus vyskupas, nuo 1925 m. Lietuvos apaštališkasis vizitatorius, rūpinęsis Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimu bei ryšiais su Šventuoju Sostu.

1953 metais Romoje buvo pradėta jo beatifikacijos byla. 1982 metais šv. Jonas Paulius II suteikė garbingojo Dievo tarno titulą. Paskelbtas palaimintuoju Romoje 1987 m. birželio 28 d. minint Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejų. Šv. Jonas Paulius II pavadino Jurgį Matulaitį „žmogumi pagal Dievo širdį“.

Dvasinį palikimą geriausiai atskleidžia paties Jurgio Matulaičio „Užrašai“. Palaimintojo vyskupiškasis šūkis buvo „Nugalėk blogį gerumu“. Jis ypač rūpinosi skleisti Bažnyčios socialinį mokymą, buvo artimas našlaičiams, skurstantiems ir išnaudojamiems žmonėms. Pats visą gyvenimą kentėjo nuo fizinės negalios.

Ištikimasis Bažnyčios sūnau, melski už mus.