Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. vasario 2 d., trečiadienis

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (Grabnyčios) ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena Kauno arkikatedroje bazilikoje
KUR: Kaunas

...

Vasario 2 d. švenčiame Kristaus PAAUKOJIMĄ (Grabnyčias).

Praėjus keturiasdešimt dienų po gimimo Motina Marija ir Juozapas nunešė Jėzų į šventyklą vykdydami Mozės Įstatymą, kad paaukotų Jį Viešpačiui. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“ (plg. Liturginį kalendorių 2021–2022 C).

Tai ir PAŠVĘSTOJO GYVENIMO diena, kai dėkojame Dievui už seseris ir brolius vienuolius, meldžiame naujų dvasinių pašaukimų.

Iškilmės KAUNO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

17 val. AKATISTAS, kurį gieda jungtinis seserų ir brolių choras.

18 val. iškilminga EUCHARISTIJA. Vadovauja arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA arkivyskupijos YouTube kanalu, FB ir Delfi.lt.

Transliacijos nuoroda čia >>

Kauno arkivyskupijoje veikia penkios vyrų vienuolijos bei keturiolika seserų vienuolių kongregacijų. Vienuolijų namai Kauno arkivyskupijoje >>