Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. kovo 6 d., sekmadienis

I Gavėnios sekmadienis. Maldos už lietuvius pasaulyje diena

Švenčiame pirmąjį Gavėnios sekmadienį ir Maldos už lietuvius pasaulyje dieną, meldžiamės už tautiečius, pasklidusius daugiau kaip 40-yje pasaulio šalių ir šiuo metu kviečiamus padėti greta esančioms ukrainiečių bendruomenėms.

...

„ Kviečiu ten, kur esate, Jūsų gyvenamose šalyse, padėti ukrainiečių bendruomenėms, telktis ir aktyviai veikti, kad vėl Europoje įsivyrautų taika, kad karas Ukrainoje baigtųsi. Taip pat kviečiu padėti karo siaubą kenčiantiems žmonėms, remiant organizacijas, kurios telkia tokią paramą “, –
rašoma Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo ir prelato Edmundas Putrimo, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams, kovo 3 d. kvietime lietuviams pasaulyje >>