Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. kovo 2 d., trečiadienis

PELENŲ TREČIADIENIS Kauno arkikatedroje. Visą dieną trunkanti Švč. Sakramento adoracija už Ukrainą ir taiką pasaulyje
KUR: Kaunas

...

Pelenų trečiadienį Bažnyčia pradeda Gavėnią – keturiasdešimties dienų laikotarpį, skirtą pasirengti Jėzaus Kristaus Prisikėlimui – šv. Velykoms. Pelenų trečiadienio liturgijoje šventinami pelenai ir barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti. Pelenų trečiadienis yra pasninko diena.

Kviečiame atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus paraginimą Pelenų trečiadienį skirti pasninkui ir maldai už laisvę ginančią Ukrainą, už taiką pasaulyje.

Kovo 2 d., PELENŲ trečiadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje

Nuo 8.30 val. iki 18 val. vakaro šv. Mišių – ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA (prie pagrindinio arkikatedros altoriaus). Maldą rengia institucijų, bendruomenių atstovai.

17.30 val. kunigo Vincento Lizdenio GAVĖNIOS KONFERENCIJA pradedant rekolekcijų ciklą (Gavėnios trečiadieniais). Ypač kviečiamas jaunimas.

18 val. Pelenų trečiadienio EUCHARISTIJOS liturgija. Vadovauja kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Nuo 17.30 val. bus transliuojama arkivyskupijos YouTube, FB ir delfi.lt.

YouTube transliacijos nuoroda čia >>