Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. vasario 24 d., penktadienis

Koplytstulpio prie Dariaus ir Girėno stadiono pašventinimas atmenant Joną Paulių II ir Ukrainos žmonių kančias
KUR: Kaunas

Vasario 24-ąją – Ukrainos užpuolimo metinių dieną ir I Gavėnios penktadienį – 10.30 val. Kaune, prie S. Dariaus ir S. Girėno stadiono, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas palaimins koplytstulpį, Kauno savivaldybės bei UAB „Kauno švara“ rūpesčiu išsaugotą bei atnaujintą istorinę, kultūrinę bei religinę miesto paveldo dalį.

Šis koplytstulpis – gyva miesto istorija. Įspūdingo dydžio 6 metrų ąžuolinis koplytstulpis buvo sukurtas kauniečių tautodailininkų ir pastatytas jaunimo susitikimui su popiežiumi šv. Jonu Pauliumi 1993 metų rugsėjo 6 dieną Dariaus ir Girėno stadione atminti.

Šiemet sukanka 30 metų, kai vyko pirmojo Lietuvą aplankiusio popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkasis vizitas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Kauno Santakoje Šventasis Tėvas tą dieną šventė Mišias su kauniečiais ir miesto svečiais. Paskui buvo džiaugsmingai pasitiktas 30 tūkst. jaunų žmonių minios Dariaus ir Girėno stadione. Laisvam gyvenimui besikeliančios Lietuvos jaunimui tada, be kita, šv. Jonas Paulius II sakė:

...

„Jau baigėsi ilgi pagrindinių žmogaus laisvių suvaržymo metai. Dabar jūsų Šalis, nors ir ne be vargo, žengia į ramesnę ateitį. Kur viešpatavo patvaldystė, dabar atsiveria vartai į atsakomybę, laisvę; kur vyravo nepasitikėjimas artimu, bręsta supratimas ir pakantumas; kur buvo stengiamasi materializmu nuslopinti tikėjimą, vėl religijai atsiveria laisvė, kuri skatina pagarbą ne vien tik Dievui, bet taip pat ir žmogui. Lietuvos jaunime! „Atidarykite duris Kristui!“ Būkite pirmieji šaukliai naujosios evangelizacijos, kurios dabar taip stinga jūsų Tėvynei, Europai ir visam pasauliui!“

Vasario 24-oji ir Bažnyčiai, ir visai visuomenei itin atmintina ir bylojanti. Švenčiame pirmąjį Gavėnios penktadienį, kuris šiemet sutampa su nuožmaus karo Ukrainoje pradžios metinėmis.

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas šio koplytstulpio pašventinimą kaip vilties ženklą skiria maldai už mūsų seses ir brolius ukrainiečius, einančius kančių keliu; sykiu ganytojas meldžia šventojo Jono Pauliaus II užtarimo, kuris kaip ir prieš 30 metų, taip ir dabar kviečia Lietuvą drąsiai žengti laisve ir krikščioniška meile bei pagarba grįstu keliu.

Kauno arkivyskupijos nuotr. – Šv. Jonas Paulius II Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, susitikime su jaunimu