Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. kovo 17 d., penktadienis

Atgailos ir maldos laikas „24 valandos Viešpačiui“ Kauno arkikatedroje
KUR: Kaunas

„24 valandos Viešpačiui “ – tai Atgailos ir Švenčiausiojo Sakramento adoracijos laikas. Tai ir galimybė artintis prie klausyklų, atlikti velykinę išpažintį ir švęsti Dievo gailestingumą.

„24 valandų Viešpačiui“ tradiciją 2014 metais prieš IV Gavėnios sekmadienį pradėjo popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas ir pats tuomet švenčia Atgailos pamaldas Šv. Petro bazilikoje, ir kviečia, kad jos būtų rengiamos pasaulio vyskupijų katedrose, kitose bažnyčiose.

Kauno arkikatedroje „24 valandos Viešpačiui“ – kovo 17 ir 18 dienomis. Nuo 9 iki 21 val. vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. 17–21 val. bus klausoma išpažinčių.

...