Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. gegužės 1 d., pirmadienis

PAŠAUKIMŲ SAVAITĖS SUSITIKIMAI. Evangelizacinis renginys ŠVIESA NAKTYJE Kauno senamiestyje
KUR: Kaunas

Sekmadienį, balandžio 30 d., švenčiame Maldos už pašaukimus dieną, o pirmadienį, gegužės 1-ąją, Pašaukimų sielovados bendradarbiai kviečia patirti asmeninį susitikimą su Jėzumi Pašaukimų savaitės baigiamajame susitikime – renginyje ŠVIESA NAKTYJE.

Evangelizacinis renginys ŠVIESA NAKTYJE vyks Kauno senamiestyje, Šv. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (Rotušė a. 22) gegužės 1 d., pirmadienį.

19 val. šv. Mišios. Po jų vyks iškilmingos savanorių išsiuntimo į misiją apeigos. Vadovaus vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas.

20–23 valandą savanoriai atliks keturias tarnystes (vieni giedos ir skaitys Šventąjį Raštą, kiti melsis užtarimo malda, treti eis į gatves kalbinti žmonių ir skelbti Evangelijos, ketvirti priims į bažnyčią atvykusius žmones ir padės jiems susitikti su Jėzumi).

Iki balandžio 28 d. vakaro 24 valandos vyksta savanorių registracija. Registruotis čia >>

-----

Kaip pakrikštytieji, kaip Bažnyčios nariai turime svarbią užduotį, kurią mums patikėjo pats Kristus: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Taigi turime siuntimą ir įpareigojimą skelbti Gerąją Naujieną ir statyti Gyvąją Bažnyčią. Būtent šiuo kvietimu paremtas evangelizacinis renginys ŠVIESA NAKTYJE, kurio metu savanoriai atliks keturias tarnystes.

Animacija (savanoriai giesmėmis ir Šventojo Rašto ištraukomis suteiks Jėzui balsą);
Užtarimas (melsis bažnyčioje priešais Švenčiausiąjį Sakramentą, užtardami misijos vykdytojus ir atvykusiuosius);
Evangelizacija (eis į gatves skelbti Evangelijos ir kviesti žmonių į bažnyčią);
Priėmimas (pasitiks į bažnyčią atvykusius žmones ir padės jiems susitikti su Jėzumi).

Daugiau informacijos Pašaukimų sielovados FB paskyroje ir čia >>

...