Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. gegužės 12 d., penktadienis

Kunigo prof. Jono JURAIČIO paminėjimas ir jam dedikuotos menės atidarymas VDU Katalikų teologijos fakultete
KUR: Kaunas

Gegužės 12 d. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) bus minimas kunigas prof. Jonas Juraitis (1926 05 12 – 2010 10 30), VDU teologijos ir filosofijos dėstytojas, šia proga atidarant jam dedikuotą menę.

Paminėjimo programoje

10:00 Šv. Mišios VDU Katalikų teologijos fakulteto koplyčioje.

11:00 Kun. Jonui Juraičiui dedikuotos menės atidarymas ir paveikslo (dail. Vytautas Ciplijauskas) atidengimas.

11:30 Konferencija VDU didžiojoje auloje.

VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio sveikinimo žodis.

Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kalba.

Kun. Jono Juraičio fondo (Šveicarija) valdybos atstovo kalba.

Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Caspersen žodis.

Kun. prof. Andriaus Narbekovo pranešimas „Buvimo su kunigu Jonu Juraičiu dovana“.

Prof. Gedimino Karoblio pranešimas „Kun. Jonas Juraitis kaip meno kritikas ir vertintojas“.

13:00 Muzikinė programa. Mecosopranas Rita Preikšaitė.

Renginio organizatoriai:

Kauno arkivyskupija,

VDU Katalikų teologijos fakultetas