Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. gegužės 19 d., penktadienis

SEKMINIŲ (maldos Šventajai Dvasiai) devyndienis (gegužės 19–27)

...

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK,
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk.
Tėve vargstančių, nuženk,
savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!

Gegužės 19 d. prasidedantis SEKMINIŲ DEVYNDIENIS (novena) – tai Bažnyčios maldos laikas laukiant Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių).

Devynias dienas kasdien bažnyčiose ar namie giedamas arba kalbamas HIMNAS ŠVENTAJAI DVASIAI („Veni, Sancte Spiritus“).

Visą himną galima rasti maldynas.katalikai.lt >>

Nuotr. Jono Pauliaus II piligrimų centro. Jaunimo giesmė Šiluvos bazilikoje laukiant Sekminių (2020)