Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. liepos 23 d., sekmadienis

XVI eilinis sekmadienis. PASAULINĖ SENELIŲ IR PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA

...

Liepos 23-iosios sekmadienį švenčiame 3-iąją PASAULINĘ SENELIŲ IR PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENĄ. Popiežius Pranciškus jai skiria savo ŽINIĄ „Jis maloningas iš kartos į kartą“ (Lk 1, 50).

„Kviečiu nuo vaizduotės pereiti prie konkrečių dalykų ir kokiu nors būdu apkabinti senelius ir pagyvenusius žmones. Nepalikime jų vienų, jų buvimas šeimose ir bendruomenėse yra vertingas, jis leidžia mums suvokti, kad dalijamės tuo pačiu paveldu ir priklausome tautai, išsaugančiai savo šaknis. Taip, būtent vyresni žmonės perduoda mums, kad priklausome šventajai Dievo tautai. Jų reikia Bažnyčiai ir visuomenei. Dabarčiai jie perduoda praeitį, kuri būtina ateičiai kurti. Gerbkime juos, neatimkime iš savęs jų draugijos, neatimkime iš jų mūsų siūlomos draugijos, neleiskime, kad jie būtų atstumti!

Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena turi būti mažas, subtilus vilties ženklas jiems ir visai Bažnyčiai. Todėl dar kartą kviečiu visus – vyskupijas, parapijas, draugijas, bendruomenes – švęsti šią dieną, labiausiai reiškiant didžiulį džiaugsmą dėl atnaujinto jaunų ir senų žmonių susitikimo.

<...>Brangūs seneliai, brangūs pagyvenę broliai ir seserys, tegul Marijos ir Elzbietos apkabinimo palaiminimas nužengia ant jūsų ir pripildo jūsų širdis ramybės. Su meile laiminu jus. O jūsų prašau – melskitės už mane“, – be kita, rašo popiežius PRANCIŠKUS Žinioje 3-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga. Visą Žinią kviečiame skaityti www.lvk.lcn >>

Nuotrauka Juozo Kamensko