Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. birželio 28 d., trečiadienis

Šv. Mišios Kauno arkikatedroje. Dievo tarnaitės Adelės DIRSYTĖS beatifikacijos proceso arkivyskupijos etapo užbaigimas
KUR: Kaunas

...

17 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Birželinės pamaldos.

18 val. Padėkos šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje už Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės gyvenimą ir tikėjimo liudijimą – kankinystę dėkojant Dievui ir už jos beatifikacijos bylos bendradarbius, liudytojus, rėmėjus bei meldžiant Adelės paskelbimo palaimintąja.

19 val. po šv. Mišių iškilmingas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos proceso arkivyskupijos etapo užbaigimas.

Šiame trečiadienio maldos vakare arkikatedroje dalyvauja ir tikybos mokytojai bei katechetai, pradedantys savo vasaros konferenciją. Organizuoja arkivyskupijos Katechetikos centras.