Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. birželio 17 d., šeštadienis

NUOLATINIŲ DIAKONŲ šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje
KUR: Kaunas

...

Birželio 17 d., šeštadienį, 12 val. švenčiant iškilmingą Eucharistiją, Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas suteiks diakonų šventimus Arūnui Kučikui ir Martynui Vasiliauskui.

Arūnas Kučikas yra ilgametis Kauno arkivyskupijos Carito vadovas ir Lietuvos Carito tarybos pirmininkas. Kartu su žmona gydytoja Odeta užaugino tris vaikus: dukrą Mariją ir du sūnus – Antaną ir Joną. Šeima yra Gerojo Ganytojo parapijos Kaune parapijiečiai.

...

Martynas Vasiliauskas yra teisininkas, katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ narys. Kartu su žmona Violeta, kuri yra teisininkė, profesorė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė, augina tris vaikus: sūnus Jokūbą, Paulių ir dukrą Rūtą. Šeima yra Domeikavos Lietuvos Kankinių parapijos parapijiečiai.

...

Prieš tai, birželio 14 d., trečiadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje 18 val. šv. Mišiose būsimieji nuolatiniai diakonai, dalyvaujant tikinčiųjų bendruomenei, duos priesaiką ir iškilmingai išpažins savo tikėjimą.

Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti Šventimuose ir palaikyti būsimus nuolatinius diakonus malda.

-------

Kandidatai į nuolatinius diakonus rengėsi tarnystei penkerius metus Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Tai jau antroji diakonų laida Kauno arkivyskupijoje. Pirmieji penki nuolatiniai diakonai Kauno arkikatedroje buvo įšventinti 2017 m. birželio 24 d. švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą. Šios arkivyskupijos šventės dalyviai tada buvo istorinio įvykio liudininkais – Bažnyčia Lietuvoje pirmąkart šventimus suteikė savo profesijas, darbus ir šeimas turintiems vedusiems vyrams.

Nuolatiniais diakonais yra šventinami bent 35 metų amžiaus, tinkamai pasirengę, savo bendruomenėse jau žinomi ir tarnaujantys bei žmonų sutikimus tam gavę vedę vyrai.

...

Nuotr. Marijos Stanulytės (Kauno arkikatedra, 2017)

Bažnyčios dokumentuose nurodoma, jog „sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, jie (diakonai) tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba“ (Lumen gentium, 29). Taigi įšventintieji mūsų broliai diakonai siunčiami patarnauti tikinčiųjų bendruomenėms ir jose skatinti tarnystės dvasią taip liudijant Kristaus-Tarno artumą krikščionių gyvenime. Plačiau apie diakono tarnystes žr. www.diakonai.lt