Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. rugsėjo 12 d., antradienis

ŠILINĖS. TAIKOS SIEKIO DIENA
KUR: Šiluva

...

Meldžiamės su Lietuvos kariais, šauliais, savanoriais

Piligrimų sielovadai talkina Kėdainių dekanatas

8 val. Meldžiamės, kad sugebėtume jautriai rūpintis kiekvienu žmogumi bei kūrinija. Vadovauja kunigas Gintaras Blužas OFS.
9 val. Dėkodami už begalinę Dievo meilę, meldžiame malonės mylėti artimą ir būti Kristaus mokiniu. Vadovauja ir homiliją sako Kėdainių dekanato dekanas kunigas Žydrūnas Paulauskas. Gieda Egidijus Obrikis.

10 val. Meldžiamės, kad kiekvienas tikintysis apsispręstų nuolat žengti pirmyn gyvo tikėjimo, žadinančio viltį ir veikiančio meile, keliu. Vadovauja ir homiliją sako kunigas Vidmantas Balčaitis. Gieda Kauno arkikatedros choras „Gloria Dei“.

11 val. Liturginė katechezė. Sako kunigas dr. Arnoldas Valkauskas.
12 val. Meldžiamės už tuos, kurie rūpinasi Lietuvos krašto apsauga, ir visus taikos bei vienybės kūrėjus. Vadovauja ir homiliją sako Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas. Groja Sausumos pajėgų orkestras.

14.30 val. Pokalbis apie girdėtą katechezę Šiluvos terasoje.
16 val. Meldžiame malonės išbandymuose sekti Kristumi ir liudyti Jo meilę (šv. Mišios anglų kalba). Vadovauja kunigas Rastislavas Dluhy CSsR.

17.45 val. Liturginė katechezė. Sako kunigas dr. Arnoldas Valkauskas.
18 val. Meldžiame taikos pasauliui, ypač Ukrainoje, ir kad visi kenčiantys patirtų esą ypač suvienyti su Kristumi. vadovauja ir homiliją sako Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Gieda Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios choras.

Naktinė Švč. Sakramento adoracija Bazilikoje.

Nuotr. Linos Urbonienės