Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. gruodžio 31 d., sekmadienis

ŠVENTOJI Jėzaus, Marijos ir Juozapo Šeima

„O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. <...> Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie[i8] sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.“ (Iš Evangelijos pagal Luką, 2, 34–35. 39–40).

Gruodžio 31-ąją švenčiame Šventosios Jėzaus, Marijos ir Juozapo Šeimos sekmadienį, meldžiame Dievo palaimos šeimoms, kad jose klestėtų atvirumas gyvybės dovanai, tarpusavio pagarba ir santarvė.

Šv. Mišių Visuotinė malda >>

Nuotr. Sutuoktinių susitikimas Kauno arkivyskupijos Šeimos centre (2023).

...