Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. sausio 1 d., pirmadienis

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA DIEVO GIMDYTOJA. Pasaulinė taikos diena

Sausio 1-oji – Viešpaties Gimimo aštuntoji ir pagal Izraelio apeigas Jam vardo suteikimo diena bei Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė. „Iš jos Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp žmonių, buvo Dievo Sūnus, Taikos Kunigaikštis, kuriam duotas Vardas yra aukščiausias iš visų vardų“ (plg. Liturginis kalendorius, 2023–2024, B).

Sausio 1-ąją minime ir PASAULINĘ TAIKOS dieną.

57-ajai Pasaulinei taikos dienai skirtoje Žinioje, pavadintoje „Dirbtinis intelektas ir taika“, popiežius Pranciškus, be kita, rašo:

„Naujųjų metų pradžioje meldžiuosi, kad spartus dirbtinio intelekto formų vystymasis nepadidintų pasaulyje jau esančios nelygybės ir neteisybės, bet padėtų nutraukti karus bei konfliktus ir palengvintų daugybę žmonijos šeimą kamuojančių kančių. Tegul tikintieji krikščionys, įvairių religijų išpažinėjai, geros valios vyrai bei moterys darniai bendradarbiauja, siekdami pasinaudoti skaitmeninės revoliucijos teikiamomis galimybėmis ir įveikti jos keliamus iššūkius, kad ateities kartoms perduotų solidaresnį, teisingesnį ir taikesnį pasaulį.“

Visą popiežiaus Pranciškaus Žinią Pasaulinei taikos dienai kviečiame skaityti lvk.lcn.lt >>

Šv. Mišių Visuotinė malda >>

...

Nuotr. Agnietės Čisler. Malda už taiką kartu su ukrainiečiais Apsireiškimo koplyčioje Šiluvoje (2023)