Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. sausio 3 d., trečiadienis

Dievo tarnaitės Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS 80-ųjų kankinystės metų paminėjimas Kauno arkikatedroje su jaunimu (sausio 3 d.) bei Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje (sausio 4 d.)
KUR: Kaunas

Sausio 3 d. 18 val. šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje kartu su jaunimu bei sausio 4 d. šv. Mišiose Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje paminėsime Dievo tarnaitės Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS (1924–1944) 80-uosius kankinystės metus.

...

Elena Spirgevičiūtė >> – dvidešimtmetė kankinė pasaulietė, tikėjimo liudytoja, skautė, gynusi skaistumą ir paaukojusi gyvybę už garbę ir orumą – buvo įsibrovėlių nužudyta tėvų namuose Kaune 1944 m. sausio 3-iąją. Arkivyskupijoje vedama jos beatifikacijos byla. Jos palaikai palaidoti gimtosios Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos šventoriuje.

„Jėzau, gerasis mano Dieve, pasigailėk manęs, kad visuomet būčiau skaisti, tyra, sąžininga, meili ir gera. Marija, mano Motina, saugok mane nuo tamsių dėmių, kurios subjaurotų mano sielą. Leisk man gyventi lyg gėlei skaisčiai ir laimingai numirti“– rašė Elena Spirgevičiūtė dienoraštyje (1941).

2021 m. jos dienoraštį „KAI ŽEMĖ DANGŲ BUČIAVO“ kaip jauno žmogaus dvasios ir laikmečio liudijimą šiandienai yra išleidusi „Artumos“ leidykla. Sudarytojas vyskupas Algirdas Jurevičius.

Meldžiame šios kilniosios lietuvių tautos dukters Elenos Spirgevičiūtės paskelbimo palaimintąja.