Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia: GAVĖNIOS rekolekcijos pėsčiomis (kovo 12 d., registracija)
Paskelbta: 2022-03-02 12:53:35

Kovo 12 d. Jono Pauliaus II piligrimų centras kviečia į Gavėnios rekolekcijas pėsčiomis maršrutu Lyduvėnai–Šiluva (16 km).

Grupę lydi t. Lionginas Virbalas SJ.

Dienos programa:

09:00–10:00 renkamės Šiluvoje (prie Piligrimų informacijos centro);
10:00 bendru autobusu išvykstame autobusu link Lyduvėnų;
10:30 įvadas;
11:00 iškeliaujame link Šiluvos (kelyje – malda, sriuba, bendrystė ir Kryžiaus kelias)
~18:00 val. Šv. Mišios Šiluvoje;
~19:00 val. vakarienė;
~20:00 val. išvykimas namo.
Auka: ~20 EUR (pagal galimybes)

Registracija ir daugiau informacijos:

telefonu 8 686 15 225 ar el. paštu piligrimu.centras@gmail.com

Išdrįskime kartu keliauti į savo širdies dykumą melsdamiesi kojomis!

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune