Gavėnios trečiadieniai Kauno arkikatedroje: TURIU TAU LAIKO!
Paskelbta: 2022-03-08 16:56:40

 

Nori pasikalbėti apie Dievą, tikėjimą, Bažnyčią?
O gal tiesiog – apie savo gyvenimą?

TURIU TAU LAIKO!

Arkikatedroje (šventovės gale prie staliuko) Gavėnios trečiadieniais Tavęs lauks kunigas (ar jo įgaliotas asmuo), turintis laiko pasikalbėti Tau rūpimais gyvenimo ir tikėjimo klausimais.

TROKŠTI PATIRTI DIEVO GAILESTINGUMĄ
ir nusimesti kaltės naštą išpažintimi, o gal tiesiog pasikalbėti?
DIEVAS TAU GAILESTINGAS ŠIANDIEN!

Kauno arkivyskupijos Sielovados skyriaus bendradarbiai

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune