NEPERTRAUKIAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA dekanatų bažnyčiose (iki gegužės 9 d.)
Paskelbta: 2022-03-16 14:18:40

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu taip pat ir šiais metais Lietuvos bažnyčiose rengiama nepertraukiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Šių metų adoracijos intencijos yra malda už taiką pasaulyje, už Bažnyčios sinodinio kelio sėkmę, taip pat už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį bei šeimos gyvenimą.

Kovo 23 – balandžio 9 d. nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija vyko Kauno miesto bažnyčiose. Tvarkaraščiai čia >> 

Nuo balandžio 9 d. iki  gegužės 9 d. Švenčiausiojo Sakramento adoracija rengiama kitų arkivyskupijos dekanatų bažnyčiose. Tvarkaraščiai čia >>  

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune