„3M“, kurie gali pakeisti pasaulį! Kviečia 2023 metų MISIJŲ MOKYKLA (registracija iki vasario 5 d.)
Paskelbta: 2023-01-13 09:49:23

„3M“, kurie gali pakeisti pasaulį! Registruokis, kad galėtume kartu Mąstyti, Mylėti, Melstis ir dalytis nuostabiais Dievo darbais.

„Patyrimas, kad esame Jo išgelbėti, skatina mus Jį vis labiau mylėti. Tačiau kokia tai meilė, kai nejaučiame poreikio kalbėti apie mylimą asmenį, jį pristatyti, su juo supažindinti?“ (Evangelium Gaudium, 264)

KETURI SAVAITGALIAI, kelionė į Slovakiją, į bendruomenę Rieka Zivota („Gyvenimo upė“), ir praktinė patirtis MISIJŲ SAVAITĖJE padės ne tik tau, bet ir tam, kam labiausiai reikia patirti, kad esame mylimi...
Nelik abejingas
• Pasižymėk šias datas
• Priimk iššūkį
• Užpildyk anketą
• Pakilk nuo sofos
• Būk Dievo įrankiu

Penki susitikimai:
Sprogimas, keičiantis pasaulį – vasario 10–12 d. Tai pagrindas, be kurio ne tik negalime eiti skelbti kitiems, bet ir patiems išgyventi žinią. Šią Kerigmos temą gvildensime kartu su Noeliu Chircopu*, misionieriumi iš Maltos.

Išsipildęs pažadaskovo 31–balandžio 2 d. – be Šventosios Dvasios prisilietimo ir Jos dovanų negalime eiti į misiją. Šiame savaitgalyje drauge su misionieriais Michelle ir Peteriu Moran** kviesime atsiduoti Šventosios Dvasios veikimui.

Evangelijos džiaugsmasgegužės 4–8 d. (su kelione į Slovakiją) – Podolineco miestelyje lauks intensyvi programa – susitikimai, mokymai bei praktiniai užsiėmimai su „Gyvenimo upės“ (Rieka Zivota***) bendruomenės nariais, o sekmadienio vakarą vainikuos maldos vakaras Piervaja niedielia.

„Eikite į visą pasaulį“ – galimybė jungtis į misijas pasirinktinai vienoje iš trijų galimybių:
gegužės 13–21 d. (Elektrėnuose),
gegužės 28–birželio 5 d. (Tauragėje),
arba birželio 19–23 d. (Kaune)

Šių parapijų misijų metu kasdien vyks šv. Mišios, kuriose bus sakomas misijų pamokslas vis kita tema. Numatomos skirtingos programos dalys vyrams, moterims, vaikams, jaunimui. Bus bendras visus vienijančios adoracijos maldos bei šlovinimo laikas bei patys įvairiausios praktinės misijų patirtys – renginiuose gatvėse, įkalinimo įstaigose ir pan.

Palikta valtis – spalio 14–16 d. (Šiluvoje) – baigiamasis savaitgalis, skirtas Mokinystės temai; drauge su pasauliečiais ir kunigais, tarnaujančiais Lietuvoje, gilinsimės ką reiškia būti Kristaus mokiniu ir kas jį maitina, kad būtume laimingi ir vaisingi.

PRAKTINĖ INFORMACIJA:
• Daugiau informacijos www.kaunoarkivyskupija.lt ir el. paštu misijos3m@gmail.com
Būtina REGISTRACIJA čia google.com >>  iki vasario 5 d. 

Gavę registracijos anketą su kiekvienu susisieksime asmeniškai.
• Misijų mokykla iš dalies finansuojama Renewal Ministries. Dalis savaitgalių išlaidų bus padengta; galinčius kviečiame prisidėti 45 eur už kiekvieną seminarą (gyvenant paprastomis sąlygomis) ir 80 eur (gyvenant svečių namuose).
• Į kainą įskaičiuota: maitinimas, nakvynė, auka kalbėtojams, kelionės į Slovakiją išlaidos.
• Amžius: 18–55 m. (jaunimui iki 35 m. galima tartis dėl nuolaidos).
• Du pirmi susitikimai vyks Kaune nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio pietų.

Organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija ir Misijų mokyklos komanda

 

* Noelis Chirchopas (Malta) – misionierius, prieš daugiau nei 40 metų charizminio atsinaujinimo dėka suprato, kad Jėzui yra svarbus asmeninis santykis su kiekvienu žmogumi ir Juo pačiu. Pastaruosius 40 metų jis yra Sandoros bendruomenės „Dievo šlovė" narys.

 Atsisakęs nuolatinio darbo, tapo misionieriumi INSTITUTE FRO WORLD EVANGELISATION - ICPE Mission. Jis taip pat dirba Katalikiškųjų evangelizacijos mokyklų koordinatorių asociacijos – ACCSE (Europa) – vykdomojoje valdyboje. Noelis kalba įvairioms grupėms ir bendruomenėms tokiomis temomis kaip dvasingumas, krikščioniškas gyvenimas, vadovavimas, mokinystė, bendruomenės kūrimas, evangelizacija, kūrybiškumas, šlovinimas ir kitomis.

 

** Michelle Moran kartu su vyru Peteriu (Jungtinė Karalystė) prieš 37 metus įsteigė evangelizacinę katalikų bendruomenę „Sion“. Misionierių pora daugiau nei 30 metų tarnauja Bažnyčioje. Londono universitete įgijusi religinių studijų ir sociologijos bakalauro, o Kembridžo teologijos fakultete – pastoracinės teologijos magistro laipsnį, Michelle Moran daugiau kaip 10 metų vadovavo Tarptautinei katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybai ICCRS. 8-erius metus buvo Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos narė, o 2016 metais Popiežius Pranciškus ją paskyrė dirbti įkuriant naują struktūrą – Atsinaujinimo ir Misijos Bažnyčioje tarnybą. Šiandien kaip pamokslininkė nuolat keliauja po pasaulį, veda konferencijas lyderiams, rašo straipsnius religiniams žurnalams ir laikraščiams, yra keleto knygų apie evangelizaciją autorė. Peteris yra muzikantas, nuolat vadovauja šlovinimui. Dalyvauja pastoracinėje tarnystėje, mentorystėje ir dvasiniame vadovavime.


*** „Gyvenimo upė“ (Rieka Zivota)  – tai šeimų, vienišų ir pašvęstųjų krikščionių bendruomenė, įkurta daugiau nei prieš trisdešimt metų Podolinieco redemptoristų vienuolyne(Slovakija). Dabar bendruomenė yra išsibarsčiusi visoje Slovakijoje; artimai bendradarbiauja su redemptoristų ordinu vykdant parapijų misijas ir kitas evangelizacines programas, daugelį metų patys organizavo misijų mokyklas. Savo tarnystės prioritetą skiria evangelizacijai, pasauliečių tarnystei, šlovinimui, mokymui, išlaisvinimo tarnystei ne tik Slovakijoje, bet kitose šalyse – Kazachstane, Kenijoje, Rumunijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Bendruomenės nariai turi stiprų bendruomeniškumo jausmą ir yra pilni Šventosios Dvasios. Šiuo metu joje yra daugiau nei 60 suaugusiųjų ir 48 vaikai. Bendruomenės žmonės, ir ypač jų vadovas Bohusas Zivcakas daugiau nei dvidešimt penkerius metus bendradarbiauja su pasauliečiais Lietuvoje ir padeda čia organizuoti Misijų mokyklą, tarnauja įvairiose Bažnyčios tarnystėse.

PDF parsisiųsti

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune