Gruodžio 13 d. Šiluvoje atidaroma PRAKARTĖLIŲ PARODA
Paskelbta: 2023-12-06 12:07:27

Šiluva, kaip ir visa Lietuva bei krikščioniškas pasaulis, Kalėdas, Jėzaus Gimimo šventę, pasitinka prakartėlėmis – jų paroda gruodžio 13 d. 14 val. atidaroma Šiluvos piligrimų centre.

Kristaus gimimui atminti jau III a. Betliejaus grotoje būdavo inscenizuojamas tvartelis. Gimimo vaizdų esama ir IV–VI a. Italijos bei Galijos sarkofagų reljefuose.

Prakartėlių tradicijos pradžia laikoma 1223 m. Greče, Italijoje, šv. Pranciškaus Asyžiečio sukurta gyva prakartėlė. Vėliau tokios Kristaus gimimo inscenizacijos paplito ir kitose Europos šalyse. Apie XVII a. jas pakeitė iš įvairių medžiagų sukurtos skulptūros. Prakartėlės tapo ne tik Jėzaus gimimo prisiminimu, bet ir Kalėdų liturgijos dalimi.

Manoma, kad į Lietuvą prakartėles atnešė pranciškonai: ir gyvas inscenizacijas, ir skulptūras. Bažnyčiose jos buvo rengiamos net okupacijos metais. Pabrėždamas prakartėlių prasmę, popiežius Pranciškus ypač skatina šeimas jas rengti namuose.

Prakartėlę sudaro iš skulptūrėlių sukomponuota scena. Tai grota, kuri Lietuvoje dažnai vaizduojama kaip kaimiškas tvartelis, Kūdikis ėdžiose, Marija, Juozapas, asilas ir jautis, piemenys, avys, Rytų išminčiai, arba karaliai, angelai, stebuklinga žvaigždė. Skulptūros dažniausiai drožiamos ar kalamos iš medžio, molio ar akmens.

Šioje parodoje – garliaviškių liaudies menininkų Adolfo Teresiaus, Augustino Teresiaus, a. a. Dovydo Teresiaus, Kazimiero Martinaičio darbai. Taip pat Juozo Lukšos gimnazijos mokinių (vadovė Alina Vitkauskienė), Betygalos 2 kl. mokinių (vadovė Alma Kisnieriūtė), „Akademija gamtoje‘‘, Kaulakių mokyklos bei Šiluvos gimnazijos „Jaunųjų kūrėjų“ būrelio narių (vadovas mokytojas Algirdas Bingelis) sukurtos prakartėlės.

Triukšmo prisotintame Advento ir Kalėdų laike prakartėlės kviečia nurimti ir pažvelgti į save Kristaus gimimo šviesoje.

Kviečiame į prakartėlių parodą Šiluvos piligrimų centre (M. Jurgaičio a. 17A, Šiluva).
Atidarymas gruodžio 13 d. 14 val. Paroda veiks iki vasario 2 d.
Parodos kuratorė ses. Regina Teresiutė SJE.

VšĮ Šiluvos piligrimų centro informacija

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune