Kur esu, kai gimsta Jėzus? ADVENTO MEDITACIJOS su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ (gruodžio 17–23 d.) (registracija iki gruodžio 16 d.)
Paskelbta: 2023-12-14 08:26:49

Keliaujant link Kalėdų tegul niekas iš mūsų neatima susitikimo su Kristumi troškimo ir vilties. 2020 metais Kauno arkivyskupijos Sielovados skyrius drauge su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ pirmą kartą pakvietė ruoštis Kalėdoms kartu apmąstant Šventojo Rašto skaitinius ir šiam laikui pritaikytas meditacijas. Šiuo laiku galime gyvai dalyvauti liturgijoje ar parapijose vykstančiose rekolekcijose, bet, šiek tiek papildę medžiagą, likusią savaitę iki Kalėdų norime pasiūlyti Jums leisti į šią kelionę nuotoliu. Kviečiame Jus paklausti savęs: ar esu pasiruošęs susitikimui su Jėzumi ir kur esu aš, kai gimsta Jis?

Gimstant Jėzui žmonės gyveno savo kasdienį gyvenimą, dirbo laukuose, gamino maistą, tvarkėsi namus, rūpinosi vaikais, kasdienybe, patyrė savų sunkumų. Atrodo, kad tada, kaip ir šiomis dienomis, daugelis galėjo nepastebėti, kad gimė Išganytojas. O kur esame mes, kai gimsta Jėzus? Kur mūsų mintys, kur mūsų širdis? Apsupti daugeliu rūpesčių, o gal kasdienių buities reikalų ar dovanų pirkimo galime nepastebėti, kokiai šventei rengiamės ir kas joje yra svarbiausia.

Ruoškimės Kristaus Gimimo šventei kartu ir nuo gruodžio 17 dienos kas rytą (užsiregistravę) į savo elektroninius paštus sulaukime laiško su Šventojo Rašto citata, apmąstymais, kurie padės labiau pažinti skirtingus asmenis – piemenis, išminčius, labai konkrečius žmones, kaip Zachariją ir Elzbietą, Simeoną ir Oną, Juozapą, Mergelę Mariją, vedančius link susitikimo su užgimusiu Jėzumi. Tikime, kad šie Evangelijose sutikti žmonės mus palydės šioje kelionėje link Kalėdų.

Šiam laiškui perskaityti ir parengtai medžiagai apmąstyti užtruksime tik 15–30 min. Trumpas arkivyskupo Liongino Virbalo SJ parengtas 4–5 min. vaizdo įrašas su paveikslėliais padės labiau įsigilinti į Biblijoje pateikiamas scenas, asmenų patirtis.

Kas vyko jų gyvenime? O kas vyksta mūsų gyvenime ir kokios bus šių metų šventės, iš dalies priklauso ir nuo mūsų.

Norinčius keliauti draugus kviečiame užsiregistruoti iki gruodžio 16 dienos 15 val. REGISTRUOTIS ČIA >>

 

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune