ŠILINĖS: mainytuvių PALAPINĖ „Prikelk naujam gyvenimui“: kad mažiau vartotume, daugiau dalytumės
Paskelbta: 2020-08-28 10:47:14

Šilinių atlaiduose į juos atvykstantys piligrimai kviečiami užsukti į dar vieną palapinę (be jau daugeliui pažįstamos pokalbių su dvasininkais palapinės „Turiu Tau laiko“). Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbių iniciatyva čia veiks religinės tematikos daiktų mainytuvių palapinė – PRIKELK NAUJAM GYVENIMUI – kad mažiau pirktume ir vartotume, o daugiau dalytumės, mokytumės duoti, o pasiėmę padėkotume malda. Ši iniciatyva kilo iš popiežiaus Pranciškus enciklikos LAUDATO SIʾ paraginimų mums, kad turime rūpintis bendraisiais namais mažiau vartodami. 

PALAPINĖ VEIKS VISŲ ATLAIDŲ METU NUO 9 KI 18 VAL.
VIETA – AIKŠTĖS GALE, ŠALIA PILIGRIMŲ INFORMACIJOS CENTRO

Ši palapinė bus dviejų skyrių.
Palapinės skyrelyje PRAŠOM bus galima pasiimti reikalingą ar mielą daiktą, taip prikeliant jį naujam gyvenimui (galbūt tai bus lauktuvės negalėjusiems atvykti į atlaidus). Rekomenduojama pasiimti ne daugiau kaip 3 daiktus, o kaip padėką pasimelsti viena iš popiežiaus intencijų:
• Melskimės, kad visi ir kenčiantys žmonės leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies ir surastų gyvenimo kelią.
• Melskimės, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir geros valios žmonės visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.
• Melskimės, kad visi rūpintumės kūrinija, kurią gavome kaip dovaną, kad ją prižiūrėtume ir saugotume būsimoms kartoms.

Skyriuje DĖKUI galima palikti jau nereikalingus, bet tvarkingus ir tinkamus naudoti religinės tematikos daiktus (pvz. kryžius, paveikslus, ikonas, statulėles, rožinius, knygas ir kt.). Galbūt jie taps brangūs kitiems ir bus pagalba priartėti prie Viešpaties. Atlaiduose nepaimti daiktai pasieks jų stokojančius žmones, esančius pataisos namuose ar išgyvenančius benamystę.

Tad ruošdamiesi į atlaidus turime galimybę padaryti namus švaresnius ir tapti dosnesni dalindamiesi su kitais. Kaip sakė patriarchas Baltramiejus, mes, krikščionys, esame pašaukti „laikyti pasaulį bendrystės sakramentu, būdu dalytis su Dievu ir artimu pasauliniu mastu. Mūsų kukliu įsitikinimu, tai, kas dieviška ir kas žmogiška, susitinka menkiausiose Dievo kūrinijos besiūlio drabužio smulkmenose, net mažiausiose mūsų planetos dulkėse“. Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, didelis popiežiaus Pranciškaus bičiulis, žinomas savo ilgametėmis Kūrinijos apsaugos ir puoselėjimo pastangomis.

Prieš atiduodami daiktus:
• įsitikinkite, kad daiktai Jums tikrai nebereikalingi;
• pasirūpinkite atiduodamų daiktų švara;
• įsitikinkite, kad atiduodamuose daiktuose nepaliekate pinigų ar kitų sau vertingų daiktų.
Priimami tik tvarkingi, nesulūžę, neskleidžiantys blogo kvapo daiktai.

Negalintieji atvykti į atlaidus, bet norintieji perduoti daiktus rugsėjo 2–4 d. gali  atnešti juos į Kauno arkivyskupijos kuriją, adresu Rotušės a. 14A, Kaunas, nuo 9 iki 17 val.

Palaikykime ir įsijunkime į Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių iniciatyvą drauge žengdami dar vieną žingsnelį link dovanojimo ir dalijimosi, tausojimo ir saikingumo kultūros puoselėjimo.

 

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune