SEMINARAI parapijų bendradarbiams. DIEVO NAMŲ SVETINGUMAS. Kaip jį puoselėti? (vyksta registracija)
Paskelbta: 2020-09-24 13:39:50

Kauno arkivyskupijos kurija atnaujina seminarus arkivyskupijos parapijų bendradarbiams. Jų tema DIEVO NAMŲ SVETINGUMAS. Kaip jį puoselėti? 

Seminarai rengiami referentams, zakristijonams, parapijų maldos grupėms, taip pat į juos kviečiami ir institucijų sielovados bendradarbiai. Artimiausias seminaras spalio 8 d. 

Seminarams vadovauja Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, Milita Žičkutė-Lindžienė, Gedas Malinauskas.

Seminarų ciklą užbaigs spalio 21–22 d. rekolekcijos Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose. Rekolekcijas ves Agnė Ivaškevičiūtė. Į rekolekcijas kviečiami sielovados bendradarbiai parapijose bei bažnytinėse institucijose.

Registracija į seminarus ir rekolekcijas el. p. misijos3m@gmail.com arba SMS mob. 8 614 816 07

Plakatas JPG

 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune