Serialas IŠRINKTIEJI. IV serijos komentarai (parengė ses. Loreta Armalytė)
Paskelbta: 2020-11-05 21:55:41

VDU Akademinės sielovados ir arkivyskupijos Pašaukimų sielovados bendradarbiais kviečia mus praturtinti šį karantino laiką ir kviečia  žiūrėti serialą „Išrinktieji“ (angl. „The Chosen“) ir tuo pat metu meldžiantis, o galbūt kai kam iš tiesų pirmąkart susitinkant Evangelijų Jėzų. 

Serialą kviečiama žiūrėti savaitgaliais, o arkivyskupijos svetainėje bei feisbuke kiekvieną savaitę pristatome sielovados bendradarbių parengtus komentarus kiekvienai serialo daliai.

Serialas IŠRINKTIEJI. Įvadas (parengė kun. Rastislav Dluhý)

Serialas IŠRINKTIEJI. I serijos komentarai (parengė kun. Rastislav Dluhý)

Serialas IŠRINKTIEJI. II serijos komentarai (parengė ses. Marija Ieva Valiulytė OSB)

 Serialas IŠRINKTIEJI. III serijos komentarai (parengė kun. Liutauras Vilėniškis)

Kaip pamatyti? 

Serialo „Išrinktieji“ programėlė: 
Apple 
Android

„Youtube“ kanalu (anglų k., be lietuviškų subtitrų) 

-------------------------------------------------------------------

 Išrinkimas KITAIP. Dievas išsirenka, tačiau Jis išsirenka kitaip nei mes, žmonės.
Serialas IŠRINKTIEJI. IV dalies komentaras (parengė ses. Loreta Armalytė)

Nors serijos atmosfera įkaitinta mesijinių lūkesčių, tačiau ji kupina ir žmogiškų išskaičiavimų. Jau pirmą filmo akimirką pasirodo Simono, žymaus žvejo ir populiaraus lyderio, kompromisas. Simonas, siekdamas išsisukti iš nesumokėtų mokesčių romėnų valdžiai ir paskutinę akimirką apsisprendęs neišduoti savo bendradarbių tautiečių žvejų, sužlugdo sekimo operaciją. Užeigoje bandydamas apginti savo laikyseną bičiulių rate tvirtina: „Įkliuvau į spąstus, bet tai vertinga pozicija!“ Dėl savo nesaugumo, noro viską sukontroliuoti ir savo iliuzijos pačiam išsigelbėti Simonas iš tikrųjų negirdi, ką jam sako Zebediejus, ką sako ašarodama žmona Edena, o vėliau negirdi nei brolio Andriejaus stulbinančios žinios apie Jono Krikštytojo parodytą Mesiją. Įsitikinęs savo herojišku poelgiu paprašo atlygio iš Zebediejaus, o savo žmonai atkerta: „Tikėjimas nesugaus man daugiau žuvies!“ Turbūt mums visiems gerai pažįstami žmogiški išskaičiavimai: kur jie tūno mano kasdienybėje?

Jų turi ir Matas, muitininkas, pretoriaus klusnus pavaldinys, kuriam prisipažįsta, jog jaučiasi nepageidautinas asmuo, tautiečių nekenčiamas, o Simonui tuo tarpu demonstruoja savo galią, reikalaudamas pateikti informaciją apie „prasikaltusius žvejus“ arba padengti įsiskolinimą, arba pasiduoti. Ar pritarčiau Mato nuostatai: „Žmonės visada prideda kintamųjų“? Juk nesunku remtis savais įsitikinimais! Rašto žinovų nuomone, Jonas Krikštytojas įžeidinėja juos, todėl atsikeršydami prilipdo jam „eretiko“ etiketę

Tik ne visi taip daro: Nikodemas eina pas kalinamą Joną, baimingai klausia jo: „Ar tu TAS, kurį vadina Jonu Krikštytoju?“ Ir mato švytintį kalinio veidą, kai nuolankiai užklausia jo apie stebuklus. Simono žmona, visas viltis sudėjusi tik į Viešpatį, matydama savo vyro išpuikimą, prašo pagalbos Zebediejaus ir kitų žvejų lemiamai naktinei žvejonei. Andriejus, bandęs paliudyti savo broliui Simonui: „Mačiau jį (Dievo Avinėlį) savo akimis“, tačiau išvydęs brolio skeptiškumą neatstumia Jo, eina kartu su juo į nesėkmę. Ir kai atrodo, jog viskas yra žlugę, pamato vėl Jėzų ir Jį parodo nusivylusiam Simonui ir kitiems liūdniems žvejams, vargusiems visą naktį ir nieko nesugavusiems.

Ar kada nors man teko melstis taip, kaip meldėsi tą lemtingą naktį tuščius tinklus traukdamas Simonas? Ar gali būti malda iš nusivylimo, iš sarkastiško pykčio kaltinant Dievą? Jis girdi tokias maldas?! Valtims atplaukiant į krantą Jėzus sako palyginimą apie visur nukrentančias sėklas. Ko reikėjo Simonui, ko reikia man, kad atpažintume Dievo kalbinimą? Kokio ŽENKLO reikia man? Visiems tada Jėzaus palyginimus girdėjusiems, o ypač Simonui, reikėjo išvysti pilną valtį žuvų...

Reikėjo Jėzaus meilingo žvilgsnio ir Simono sąžiningo išpažinimo „aš atsiprašau“. O mano žodyne dažnas žodis „atsitiktinumas“? Kaip nuoširdžiai tariu „aš atsiprašau“? Kulminacinė serijos scena moko atsisakyti pretenzijos, kad Dievas veiktų pagal mūsų planą, atsisakyti iliuzijos, kad galime save išgelbėti.

Dievo Avinėlis išsirenka ne pagal nuopelnus, ne pagal kilmę, Dievo išrinkimas KIEKVIENAM YRA VISIŠKAI VELTUI, nes Jis trokšta vienybės ne tik su Simonu – Petru, bet ir su kiekvienu iš mūsų. Kaip mano širdy ataidi Jėzaus pakvietimas „sek mane“? Kai atsiliepiame, Jis pildo savo pažadą ir padaro mus žmonių žvejais.

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune