Kviečia arkivyskupas: ADVENTO rekolekcijos
Paskelbta: 2020-11-26 18:40:49

Gruodžio trečiadienio vakarais vyksta ADVENTO REKOLEKCIJOS, į kurias kviečia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Kiekvieną advento savaitę kviečiama vis kita žmonių grupė – jaunimas, artimo meilės tarnystes atliekantys karitatyvinės misijos bendradarbiai, taip pat šeimos, mokytojai bei visi jaunimo ugdytojai.

Tai  šv. Mišios, vilties bei padrąsinimo žinia ir konferencija bei Švč. Sakramento adoracija (prieš šv. Mišias) palydint per šį Adventą. T

Gruodžio 23 d., ketvirtąjį gruodžio trečiadienį, rekolekcijos skiriamos jaunimo ugdytojams. Meldžiamės už mokytojus, katechetus.

17 val. Švč. Sakramento adoracija, 17.30 val. konferencija, 18 val. šv. Mišios. Vadovauja arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Šv. MIšios bus transliuojamos iš Kauno arkivyskupijos kurijos koplyčios YouTube kanalu.

Tiesioginės transliacijos nuoroda >>

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune