Kviečia arkivyskupas: ADVENTO rekolekcijos
Paskelbta: 2020-11-26 18:40:49

Gruodžio trečiadienio vakarais vyksta ADVENTO REKOLEKCIJOS, į kurias kviečia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Kiekvieną advento savaitę kviečiama vis kita žmonių grupė – jaunimas, artimo meilės tarnystes atliekantys karitatyvinės misijos bendradarbiai, taip pat šeimos, mokytojai bei visi jaunimo ugdytojai.

Tai  šv. Mišios, vilties bei padrąsinimo žinia ir konferencija bei Švč. Sakramento adoracija (prieš šv. Mišias) palydint per šį Adventą. T

Gruodžio 23 d., ketvirtąjį gruodžio trečiadienį, rekolekcijos skiriamos jaunimo ugdytojams. Meldžiamės už mokytojus, katechetus.

17 val. Švč. Sakramento adoracija, 17.30 val. konferencija, 18 val. šv. Mišios. Vadovauja arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Šv. MIšios bus transliuojamos iš Kauno arkivyskupijos kurijos koplyčios YouTube kanalu.

Tiesioginės transliacijos nuoroda >>

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune