Serialas IŠRINKTIEJI. VII serijos komentarai (parengė kun. Liutauras Vilėniškis)
Paskelbta: 2020-11-28 21:50:08

VDU Akademinės sielovados ir arkivyskupijos Pašaukimų sielovados bendradarbiais kviečia mus praturtinti šį karantino laiką ir kviečia  žiūrėti serialą „Išrinktieji“ (angl. „The Chosen“) ir tuo pat metu meldžiantis, o galbūt kai kam iš tiesų pirmąkart susitinkant Evangelijų Jėzų. Serialą kviečiama žiūrėti savaitgaliais, kiekvieną savaitę pristatome sielovados bendradarbių parengtus komentarus kiekvienai serialo daliai.

Serialas IŠRINKTIEJI. Įvadas (parengė kun. Rastislav Dluhý)

Serialas IŠRINKTIEJI. I serijos komentarai (parengė kun. Rastislav Dluhý)

Serialas IŠRINKTIEJI. II serijos komentarai (parengė ses. Marija Ieva Valiulytė OSB)

Serialas IŠRINKTIEJI. III serijos komentarai (parengė kun. Liutauras Vilėniškis)

Serialas IŠRINKTIEJI. IV serijos komentarai (parengė ses. Loreta Armalytė)

Serialas IŠRINKTIEJI. V serijos komentarai (parengė kun. Rastislav Dluhý)  

Serialas IŠRINKTIEJI. VI serijos komentarai (parengė Marija Ieva Valiulytė OSB) 

Kaip pamatyti? 

Serialo „Išrinktieji“ programėlė: 
Apple 
Android

„Youtube“ kanalu (anglų k., be lietuviškų subtitrų) 

-------------------------------------------------------------------

Nikodemo istorija – kvietimas kiekvienam iš mūsų sutikti Jėzų

 Serialas IŠRINKTIEJI. VII dalies komentaras (parengė kun. Liutauras Vilėniškis)

Tai bene trumpiausia serija, tačiau ji iki kraštų pripildyta Šventojo Rašto epizodų, labai asmeniškai klausiančių kiekvieno iš mūsų: kaip man tikėti į Jėzų, ko man reikia, kad tikėjimas į Jėzų nebūtų tik šūkis, tik etiketė, bet keičianti mano gyvenimą jėga, iš ko galėčiau semtis jėgų savo kasdienybėje. Ko reikia, kad mano tikėjimas būtų gyvas ir tvirtas?

Serija prasideda epizodu iš Senojo Testamento, izraelitams keliaujant iš Egipto į Pažadėtąją Žemę. Dėl jų neklusnumo bei nuodėmių dykumoje juos užpuola gausybė nuodingų gyvačių, nuo kurių įkandimų jie kasdien šimtais pradeda mirti. Dievas liepia Mozei nukaldinti bronzinį žaltį ir kiekvienas su tikėjimu pažvelgęs į jį bus išgydytas. Tam reikia tikėjimo. Tikėjimas yra nepaprasta žmoguje slypinti jėga. Savo misijos metu Jėzus dažnai klausdavo žmonių, kurie prašydavo juos išgydyti: „Ar tikite, kad aš galiu jus išgydyti?“ (Mt 9, 28; plg. Mk 9, 23–24). Dabar gyvename pasaulyje, kuris yra krečiamas pandemijos… Ar tikime, kad viskas yra Dievo valioje? Ar tikime, kad Jis gali perkeisti visa tai, juk Jis yra visagalis Viešpats! Kaip gydytojo iš Lombardijos liudijimas byloja – net netikinčio žmogaus širdis gali būti perkeista. Ten, kur siautėja mirtis ir neviltis, atsiranda ramybė, kurios niekaip nebuvo galima surasti (www.kapucinai.net). Tai perkeičianti tikėjimo galia! Kaip Jėzaus laikais, taip ir dabar – netikėjimas daugeliui tampa suklupimo akmeniu. Netikinčio žmogaus viltis remiasi tik materialiais, apčiuopiamais dalykais, tikinčio žmogaus viltis ir pasitikėjimas Dievu atlaiko net patį sunkiausią mirties ar artimo netekties išbandymą. 

Praėjusioje serijoje matėme paralyžiuoto vyro ir jo draugų tikėjimą, kurie atnešė jį neštuvuose ir net praardė namo stogą, kur Jėzus pamokslavo, tam, kad Jėzus jį pagydytų. Tikėjimas atveria kelią stebuklui, kurio liudytojais tampa ištisa minia žmonių. Šioje serijoje sutinkame jau mums gerai pažįstamą garsųjį Nikodemą, fariziejų ir didį izraelitų mokytoją bei Šventojo Rašto aiškintoją. Bijodamas kitų fariziejų kritikos ir žmonių pasmerkimo, Nikodemas susitinka su Jėzumi slapčia, nakties metu. Jis nori labiau pažinti Jėzų, nes vykstantys stebuklai jam neduoda ramybės, kas yra Jėzus. Jis pripažįsta, kad Jėzus veikia Dievo galia, „nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kuriuos tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo“ (Jn 3, 2). Tačiau ar Nikodemui pakaks jėgų priimti Jėzaus kvietimą sekti paskui Jį? Pokalbyje su Nikodemu Jėzus prabyla apie tai, ką mes vadiname „atsivertimu“ – „gimimu iš aukštybės“, „gimimu iš vandens ir Dvasios“.

Užduokime klausimą sau patiems: ar turiu drąsos priimti Jėzaus kvietimą sekti Juo? Ar išgirdęs apie Jėzų nelieku abejingas Jo žiniai keisti savo gyvenimą? Ar esu gimęs naujam gyvenimui per tikėjimą ir susitikimą su gyvuoju Dievu, kuris man labai asmeniškai sako: „Sek paskui mane!“

Autentiškas susitikimas su Jėzumi veda link atsivertimo ir tikėjimo dovanos. Taip, tikėjimas yra dovana, kurią gauname ir atrandame kai sutinkame Jėzų savo gyvenime. Būtent dėl to šio serialo režisierius Dallasas Jenkinsas su savo komanda ėmėsi šio filmo kūrimo, kad kiek įmanoma labiau parodytų autentišką Jėzų tiems žiūrovams, kurie yra kažką girdėję apie Jėzų, bet Jo dar nepažįsta, kurie galbūt turi nekokią patirtį su Bažnyčia, kas jiems sutrukdė pažinti autentišką Jėzų. Yra ne vienas liudijimas, kaip šis filmas perkeitė žmonių gyvenimus ir vis dar tebekeičia!

Pokalbyje su Nikodemu Jėzus atskleidžia savo tapatybę: „Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 14). Ar Nikodemas suvokė, ką Jėzus jam pasakė? Vargu. Net apaštalai ilgai nesuprato Jėzaus liudijimo, kokia mirtis Jo laukia ir kas nepaprasto įvyks Jį nukryžiavus.

Tam tikra prasme mes esame kur kas laimingesni, nei Nikodemas ar apaštalai, kurie Jį matė ir sekė paskui Jį, nes žinome visą istoriją, kas įvyko su Jėzumi. Tačiau ar mūsų gyvenimai keičiasi nuo šios žinios? Ar mūsų širdis yra pajėgi išgirsti, kokia meile mus myli Kūrėjas!? „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16).

Paskutinis šios serijos epizodas trunka vos kelias minutes, tačiau kiek daug prasmės jose yra sutelkta!? Jėzus kaip išmintingas mokytojas, mato kiekvieno žmogaus širdį, ir Jis pašaukia muitininką Matą sekti paskui jį pačiu tinkamiausiu metu! Mes jau gerai pažįstame muitininką Matą ir jo gyvenimo istoriją. Paskutinis jo pokalbis su motina ir netikėtas Jėzaus kvietimas galiausiai „pramuša“ šio užkietėjusio ir godaus pinigų muitininko širdį! Jis viską palieka net nedvejodamas ir prisijungia prie Jėzaus mokinių būrio.

O kokia yra mano laikysena išgirdus Jėzaus kvietimą būti jo mokiniu? Ar būsiu neryžtingas ir trypčiojantis vietoje, kaip Nikodemas ar kaip muitininkas Matas, ar, pažinęs savo varganumą, vos tik išgirdęs Dievo balsą savo širdyje tuoj jam atsiliepsiu?

Kas pradėjote šią kelionę su šiuo serialu, pasistenkite išgirsti Jėzų, jus kviečiantį sekti paskui Jį. Maldoje prašykime sau drąsos priimti Jėzaus iššūkį savo gyvenime. Nesvarbu, koks yra mūsų amžius ar padėtis visuomenėje; kas turi ausis – teklauso ir teišgirsta.

 

 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune