Ieškome AKADEMINĖS SIELOVADOS KOORDINATORIAUS (-ės) (galioja iki sausio 25 d.)
Paskelbta: 2022-01-12 14:14:08

Kviečiame prie Kauno arkivyskupijos sielovados komandos prisijungti žmogų, kuris koordinuotų aukštosiose mokymo įstaigose studijuojančio jaunimo sielovadą, remdamasis bendraisiais jaunimo sielovados principais ir konkrečiomis akademinio jaunimo sielovados programomis.

Tai dinamiška ir kūrybiška darbo pozicija. Pagrindinis dėmesys skiriamas:

• akademinio jaunimo sielovados aukštosiose mokymo įstaigose koordinavimui;
• akademinės sielovados srityse skirtinguose universitetuose dirbančių kapelionų ir referenčių darbo ir iniciatyvų koordinavimui;
• bendradarbiavimui stiprinant akademinio jaunimo sielovadą, atliepiančią Visuotinės Bažnyčios poreikius;
• akademinės sielovados organizavimui, komandos būrimui ir ugdymui;
• bendradarbiavimui organizuojant akademinės sielovados veiklas Kauno mieste;
• įvairių seminarų, mokymų, konferencijų, piligrimysčių rengimui;
• akademinės sielovados strategijos rengimui, naujų projektų bei galimybių analizei ir įgyvendinimui;
• bendradarbiavimui su Kauno arkivyskupijos institucijomis, jaunimo iniciatyvomis bei parapinėmis struktūromis;
• bendradarbiavimo su katalikiškomis ir valstybinėmis institucijomis skatinimui.

Iš būsimo bendradarbio tikimės:

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (gali būti dar baigiantis studijas aukštojoje mokykloje);
• turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo ar savanorystės patirtį veikloje su jaunimu ar akademine bendruomene, sielovados srityje;
• noro tarnauti Bažnyčioje pagal savo dovanas, suvokti esminius Katalikų Bažnyčios mokymo pagrindus;
• pritarti katalikiškai organizacijos tapatybei, branginti ir puoselėti krikščioniškas vertybes savo gyvenime;
• gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti dirbti komandoje, rengti analitines apžvalgas, veiklos planus, išmanyti projektų rengimo, tvarkymo ir atsiskaitymo reikalavimus;
• gebėti būti atsakingam už išorinę ir vidinę komunikaciją, dirbti su žiniasklaidos atstovais, rengti komunikacijos strategijas bei viešinimo kampanijas;
• mokėti bent vieną užsienio kalbą, laisvai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; kitų užsienio kalbų mokėjimas būtų privalumas;
• mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
• turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
• gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje.

Būsimam bendradarbiui siūlome:

• įdomų, dinamišką ir kūrybiškumą skatinantį darbą;
• draugišką darbo aplinką ir asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
• darbą 0,5 etato su viso darbo krūvio galimybe ateityje; galimą lankstų darbo grafiką; atlyginimą nuo 400 Eur atskaičiavus mokesčius (konkretus darbo užmokestis aptariamas su kandidatu, atsižvelgiant į jo patirtį bei gebėjimus).

Susidomėjai? Susisiekime!

• Tavo motyvacinio laiško su CV lauksime iki sausio 25 d.
el. p. pastoracija@kaunoarkivyskupija.lt
• Su atrinktais kandidatais susisieksime sausio 26 d. ir pakviesime į pokalbį sausio 30 d. Kaune.


Apie organizaciją

Kauno arkivyskupijos kurija ir jos Sielovados skyrius įsikūrę Kauno miesto širdyje – Senamiestyje. Svarbiausias kurijos Sielovados skyriaus tikslas – rengti pagrindinius arkivyskupijos renginius, koordinuoti ir drauge dirbti su atskirose srityse dirbančiomis arkivyskupijos institucijomis, inicijuoti ir koordinuoti misijų veiklą, atsiliepti į parapijų ir dekanų centruose kylančius poreikius.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune