NEPERTRAUKIAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA dekanatų bažnyčiose (iki gegužės 9 d.)
Paskelbta: 2022-03-16 14:18:40

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu taip pat ir šiais metais Lietuvos bažnyčiose rengiama nepertraukiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Šių metų adoracijos intencijos yra malda už taiką pasaulyje, už Bažnyčios sinodinio kelio sėkmę, taip pat už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį bei šeimos gyvenimą.

Kovo 23 – balandžio 9 d. nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija vyko Kauno miesto bažnyčiose. Tvarkaraščiai čia >> 

Nuo balandžio 9 d. iki  gegužės 9 d. Švenčiausiojo Sakramento adoracija rengiama kitų arkivyskupijos dekanatų bažnyčiose. Tvarkaraščiai čia >>  

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune