NEPERTRAUKIAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA dekanatų bažnyčiose (iki gegužės 9 d.)
Paskelbta: 2022-03-16 14:18:40

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu taip pat ir šiais metais Lietuvos bažnyčiose rengiama nepertraukiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Šių metų adoracijos intencijos yra malda už taiką pasaulyje, už Bažnyčios sinodinio kelio sėkmę, taip pat už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį bei šeimos gyvenimą.

Kovo 23 – balandžio 9 d. nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija vyko Kauno miesto bažnyčiose. Tvarkaraščiai čia >> 

Nuo balandžio 9 d. iki  gegužės 9 d. Švenčiausiojo Sakramento adoracija rengiama kitų arkivyskupijos dekanatų bažnyčiose. Tvarkaraščiai čia >>  

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune