NEPERTRAUKIAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA dekanatų bažnyčiose (iki gegužės 9 d.)
Paskelbta: 2022-03-16 14:18:40

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu taip pat ir šiais metais Lietuvos bažnyčiose rengiama nepertraukiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Šių metų adoracijos intencijos yra malda už taiką pasaulyje, už Bažnyčios sinodinio kelio sėkmę, taip pat už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį bei šeimos gyvenimą.

Kovo 23 – balandžio 9 d. nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija vyko Kauno miesto bažnyčiose. Tvarkaraščiai čia >> 

Nuo balandžio 9 d. iki  gegužės 9 d. Švenčiausiojo Sakramento adoracija rengiama kitų arkivyskupijos dekanatų bažnyčiose. Tvarkaraščiai čia >>  

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune