NENUTRŪKSTAMA ŠVČ. SAKRAMENTO adoracija arkivyskupijoje
Paskelbta: 2021-03-08 13:45:20

Kaip ir ankstesniais metais, Vyskupų Konferencijos nutarimu Lietuvoje tęsiama nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija. Šiemet Kauno arkivyskupijoje adoracija vyksta nuo kovo 15 iki gegužės 3 dienos.

Kovo 15 – balandžio 1 d. Švč. Sakramento adoracija Kauno m. bažnyčiose.Tvarkaraščiai PDF

Balandžio 1 d. – gegužės 3 d. – adoracija kitose arkivyskupijos bažnyčiose.Tvarkaraščiai PDF

 

Šių metų adoracijos intencijos:

meldžiamės už pandemijos aukas ir prašome Dievą atitolinti nuo žmonijos pandemijos pavojų;
meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą bei prašome malonės savo pašaukime ištverti;
meldžiamės už valdančiuosius, kad Dievas suteiktų jiems išminties daryti tinkamus sprendimus moralės srityje, priimant įstatymus.

 

 

 

 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune