ŠILINĖS: Dievo tarnaitės Elenos SPIRGEVIČIŪTĖS dienoraščio „Kai žemė dangų bučiavo“ pristatymas (rugsėjo 11 d.)
Paskelbta: 2021-08-20 16:00:47

Rugsėjo 11-ąją, šeštadienį, vykstant didiesiems Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidams, Šiluvoje bus pristatoma dar labai nauja ir ypatinga knyga – Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštis KAI ŽEMĖ DANGŲ BUČIAVO. Jį sudarė vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, redaktorė Regina Pupalaigytė, dailininkė Silvija Knezekytė. Šiais 2021 m. išleido VšĮ Carito leidykla „Artuma“.

Pristatymas vyks rugsėjo 11 d. 14.30 val. Šiluvos piligrimų informacijos centre. Dalyvaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius. 

„Dievo tarnaitės Elenos gyvenime ir mirtyje Bažnyčia atpažįsta krikščioniškojo liudijimo galią ir meldžia Viešpatį jos paskelbimo palaimintąja“, – dienoraščio išleidimo proga sakė dr. Algirdas Jurevičius.

Simboliška, jog pirmasis dienoraščio pristatymas vyks Šiluvoje. Ši šventovė ir šiandien padeda puoselėti tuos brangius krikščioniškus idealus, kuriuos savo jauname amžiuje rinkosi ir iki gyvybės atidavimo akimirkos brangino Elena Spirgevičiūtė (1944 metais, būdama dvidešimtmetė, ji pasipriešino prievartai gindama savo žmogiškąjį orumą). Dievo vaikų laisvę bylojanti Šiluva, jos piligrimai su užtarimo prašymais žvelgia į Mergelę Mariją, kaip ir Elena Spirgevičiūtė, kuri ne kartą meldė ir prašė: „Šv. Marija, padėk ir melskis už mane“ (p.163).

Maloniai kviečiame į dienoraščio sutiktuves rugsėjo 11-ąją Šiluvoje.

Šio dienoraščio išleidimas ir pristatymas – tai galimybė piligrimams labiau pažinti Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę ir karščiau melsti, kad Lietuva patirtų dangaus malonę – jos kilniosios dukters paskelbimą palaimintąja.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune