Trys Karaliai su jaunimu arkikatedroje (2022 01 05)
Paskelbta: 2022-01-06 10:44:46

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras, sausio 5 d. pasidalijęs arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu  jauniems žmonėms atvykti į trečiadienio maldos vakarą, parengęs intencijas bei kitus patarnavimus, dalijasi ir ganytojo žodžiu Eucharistijoje jau švenčiant Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) išvakares:

„Ką reiškia pagarbinti Dievą? Pirmiausia gerbti kitą žmogų. Mokykimės gerbti kitą žmogų. Kartu ir jauną. Duokime jam laisvę ir pasitikėjimą, tik tokiu būdu pelnysime autoritetą. Laikas pamiršti tokius sakinius, kaip: „viską žinau“; „jau viską išgyvenau, tai tikrai žinau geriau“; „perėjau ugnį ir vandenį, tai dabar jau tikrai pamokysiu kitą“. Kaip ir Trys Karaliai, leiskimės ieškoti žvaigždės, ieškokime Jėzaus, Jis padės eiti ramybėje.“

Šia proga Jaunimo centro bendradarbiai dėkoja šv. Mišiose giedojusiems „Jauniesiems misionieriams“, juos palydintiems Gustei ir Tomui Morozovams bei Dievo Žodį skaičiusiems ir prie altoriaus patarnavusiems bendruomenės „Jono Pauliaus piligrimai“ nariams.

„Tegul tavoji Bažnyčia bus kaip spindinti žvaigždė, vedanti visus prie Kristaus“, –  kvietė jaunimas  melstis visuotiniuose maldavimuose, kuriuose, be kita, prašyta drąsos savo bendraamžiams, kad jie išsaugotų tikėjimą besikeičiančiame pasaulyje.

Ši trečiadienių malda iš arkikatedros per tiesioginę arkivyskupijos YouTube transliaciją pasiekia ir platesnę arkivyskupijos bendruomenę kituose dekanatuose, taip pat ir visus, kurie negali dalyvauti. Kitą trečiadienį, sausio 12-ąją – malda Carito bendruomenės intencijomis.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune