Jaunimo vakaras su malda ir klausimu: o ką reiškia būti krikščioniu kataliku? (2022 04 21)
Paskelbta: 2022-04-26 17:29:51

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Velykinę savaitę balandžio 21 d.  Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre surengtame maldos ir giesmių vakare svarstyta: ką reiškia būti krikščioniu kataliku?

„Viena vertus, labai lengva: melskis, švęsk sakramentus ir daryk gerus darbus. Bet receptai receptais, o pastaruosius dalykus reikia daryti neatmestinai ir su aistra.

Kryptingas dvasinis gyvenimas – kai dalykai daromi dažnai ir nuosekliai”, – šio vakaro katechezėje apie kataliko identitetą dalijosi sesuo vienuolė Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF.

Balsai, sukvietę prie Viešpaties altoriaus, šį kartą buvo Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimas.

Šia proga padėka ir kunigams: Stasiui Kazėnui SJ, Kęstučiui Geniui, Liutaurui Vileniškiui. Apkabinimai sesutėms: Juozapai Živilei Mieliauskaitei SF ir Ingai Rukaitei FMA bei nuoširdus džiaugsmas užtarimo malda stiprinusios sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ nariams.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune