Jaunimo vakaras su malda ir klausimu: o ką reiškia būti krikščioniu kataliku? (2022 04 21)
Paskelbta: 2022-04-26 17:29:51

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Velykinę savaitę balandžio 21 d.  Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre surengtame maldos ir giesmių vakare svarstyta: ką reiškia būti krikščioniu kataliku?

„Viena vertus, labai lengva: melskis, švęsk sakramentus ir daryk gerus darbus. Bet receptai receptais, o pastaruosius dalykus reikia daryti neatmestinai ir su aistra.

Kryptingas dvasinis gyvenimas – kai dalykai daromi dažnai ir nuosekliai”, – šio vakaro katechezėje apie kataliko identitetą dalijosi sesuo vienuolė Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF.

Balsai, sukvietę prie Viešpaties altoriaus, šį kartą buvo Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimas.

Šia proga padėka ir kunigams: Stasiui Kazėnui SJ, Kęstučiui Geniui, Liutaurui Vileniškiui. Apkabinimai sesutėms: Juozapai Živilei Mieliauskaitei SF ir Ingai Rukaitei FMA bei nuoširdus džiaugsmas užtarimo malda stiprinusios sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ nariams.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune