Jaunimo tikėjimo ugdytojų malda drauge su ganytoju (2022 04 27)
Paskelbta: 2022-04-28 11:28:04

Balandžio 27-osios trečiadienį Kauno arkikatedroje arkivyskupijos Katechetikos centro darbuotojai, tikybos mokytojai ir katechetai  kartu su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu meldėsi už save, kurie perduoda tikėjimą, ir už visus jaunimo mokytojus bei ugdytojus.

Sveikindamasis su susirinkusiais arkivyskupas skatino melstis, kad šv. Mišiose mūsų širdys būtų perkeistos didžio ir džiaugsmingo velykinio Jėzaus įvykio – Jo prisikėlimo.

Vėliau sakydamas homiliją, ganytojas atkreipė dėmesį į Evangeliją – jo žodžiais tariant, į patį nuostabiausią Naujojo Testamento tekstą: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn, 3, 16).

Šioje Evangelijos pagal Joną vietoje kalbama, kad Dievas atidavė patį save šiam pasauliui. Dievas pirmasis, savo iniciatyva pakviečia žmogų į šį pasaulį, jį įsimyli. Dievas moko mus, kaip gyventi, kad motyvas būtų ta meilė, kuri verčia degti širdį, kviečia žmogų į santykį su kitais, į bendrystę. Dievas pamilo pasaulį, ir mes taip pat turime pamilti pasaulį. O tai reiškia dovanoti save šitai tikrovei, kurioje yra daug Viešpaties ženklų, – homilijos metu kalbėjo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Šv. Mišiose skaitinius skaitė ir mokytojų vardu visuotinius maldavimus išsakė Jono Pauliaus II parapijos tikybos mokytojai ir katechetai, Mišiose mūsų širdis giesmėmis gaivino ir stiprino Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios choras Exaudi, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune