Kauno arkikatedroje per Šeštines – diakono šventimai (2022 05 29)
Paskelbta: 2022-05-29 14:19:22

Nuotraukos – klieriko Zenono Turausko

Gegužės 29-osios sekmadienį, švęsdama Viešpaties Žengimą į dangų, Kauno arkivyskupijos bendruomenė džiaugsmingai sveikino arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo įšventintą jaunąjį diakoną Eligijų Žakį. Jis užaugo arkivyskupijos bendruomenėje (yra kilęs iš Raseinių dekanate esančios Viduklės Šventojo Kryžiaus parapijos, kur nuo pat vaikystės patarnavo parapijos bažnyčioje šv. Mišioms) ir dabar, baigęs Kunigų seminariją, ateina patarnauti diakono tarnyste.

Šventimai vyko gausiai susirinkusios bendruomenės – Kauno ir Vilniaus seminarijų vadovybės, Kauno I dekanato kunigų, diakonų, seminaristų, diakono artimųjų ir visų susirinkusių tikinčiųjų (bei iškilmių transliacijos dalyvių) – akivaizdoje ir buvo palydėti jų malda.

Šventinamąjį arkivyskupui su liudijimu apie tinkamumą pristatė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos, kurioje Eligijus Žakys pagal dabar vykstančią seminarijų Lietuvoje reformą studijavo paskutinius dvejus metus, rektorius kunigas Andžejus Šuškevičius.

„Tau, mylimas sūnau Eligijau, kuris būsi įšventintas diakonu, Viešpats davė pavyzdį, kad kaip jis darė, taip ir tu darytum, kad atpažintų žmonės tavyje Viešpaties mokinį, kuris atėjo tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama.

Būk diakonas – tarnas Jėzaus Kristaus, kuris tarp apaštalų atrodė kaip tarnas. Nuoširdžiai vykdydamas Dievo valią, su meile džiaugsmingai tarnauk ir Viešpačiui, ir žmonėms“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas homilijoje prieš šventimų apeigas ir prieš tą naują pradžią, kuri prasideda šventinamojo diakono gyvenime.

Nuo dabar, ganytojo žodžiais šį sekmadienį, kai švenčiame ir Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną, Eligijus stoja darbuotis „Viešpaties komunikacijos ir viešųjų ryšių komandoje“. Jam linkėta būti Evangelijos vilties skelbėju, pilnu Dvasios ir išminties vyru (visą homiliją kviečiame skaityti čia >>)

Netrukus arkikatedroje garsiais plojimais ir šventuoju pabučiavimu jau buvo sveikinamas naujasis mūsų bendruomenės diakonas Eligijus, įšventintas arkivyskupo rankų uždėjimu ir malda, priėmęs jam įteiktą Evangelijų knygą bei brolių diakonų aprengtas diakoniškaisiais drabužiais – stula ir dalmatika.

Įšventintasis diakonas vėliau patarnavo arkivyskupo vadovaujamoje iškilmių Eucharistijos liturgijoje. Jos pabaigoje arkivyskupas suteikė palaiminimą pirma diakonui Eligijui, paskui – ir visai bendruomenei.

Katalikų Bažnyčioje diakonai tarnauja prie altoriaus, skelbia Evangeliją, patarnauja tikintiesiems teikdami Krikštą, laimindami Santuokas, laidodami ir kt.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune