Startavo Misijos arkikatedroje su slovakų misionieriais: „Padėkime Dievui kurti naują dangų ir naują žemę.“ (2022 05 30)
Paskelbta: 2022-05-30 14:35:48

Nuotraukos – Misijų savaitės organizatorių

„Norime sustiprinti jūsų tikėjimą“

„Norime sustiprinti jūsų tikėjimą – teisingą gyvenimo tikslą“, – sakė tėvas redemptoristas Peteris Hertelis gegužės 29 d. sekmadienį Kauno arkikatedroje. Čia įsibėgėja parapijų Misijų savaitės programa, kuri tęsis iki Sekminių.

Į Misijas atvyko keturi kunigai svečiai iš redemptoristų kongregacijos Slovakijoje bei kartu su jais daugiau kaip dešimties pasauliečių grupė iš bendruomenės „Gyvenimo upė“ (Rieka Zivota) su vadovu Bogushu Zivcaku, kurios šlovintojai drebina šventovę ir žmonių širdis. Jas paliečia ir svečių kunigų homilijų mintys, liudijimai (jie rengiami pagal dienos temas, pačias aktualiausias tikėjimo kelionėje pradedant nuo temos „Adomai, kur esi?)“

Visi Dievui brangūs

Nuo pat šeštadienio popietės ir vakaro pamaldų su iškilminga misijų pradžia Misijų palapinėje prie arkikatedros savanoriaujantys svečiai slovakai ir  tarnaujantys mūsų arkivyskupijos Misijų mokyklos dalyviai kalbina žmones, dalijasi atvirumu ir šypsenomis ir pačiu svarbiausiu patikinimu: visi esame Dievui brangūs, visi Bažnyčioje yra priimami, kad ir kokiais gyvenimo keliais link to keliautume. Užsukantieji į misijas ir ypač vaikai turi progą įsiamžinti sienelėje, kuri simbolizuoja miestą – naująjį miestą, kurį Dievas stato jau čia, žemėje, tarp žmonių, kaip Naująją Jeruzalę.

„Padėkime Jam kurti naują dangų ir naują žemę“, – kalbėta sekmadienio homilijoje, raginant pirmiausia ieškoti Dievo karalystės, nes daug žmonių gyvena taip, tarsi šis gyvenimas būtų amžinas. Tačiau Ukrainoje vykstantis karas – brolio Peterio Hertelio žodžiais, tikra tragedija – parodo mūsų gyvenimo trapumą. Misionierių mintimi, tikėjimas atskleidžia žmogui visai kitą perspektyvą. Jei šis tikėjimas gyvas, o ne vien įstatymų našta, tai viskam suteikia prasmę. Turime atsakomybę ne tik už savo gyvenimą, bet ir už savo artimuosius, parapijų bendruomenes.

Misionierių žodis moterims...

Sekmadienį, kuris Misijų programoje, Viešpaties Žengimo į dangų šventėje, buvo skirtas temai „Dangus“, į katechezę pakviestos išskirtinai moterys. „Ar kunigai turi teisę kalbėti moterims?“ – juokavo šių misijų komandos vienas iš pagrindinių koordinatorių kunigas redemptoristas Rastislavas Dluhý, patinkindamas apie moterų svarbą ir indėlį Bažnyčios gyvenime. Iš Evangelijų žinome apie moterų ištikimybę ir tada, kai Jėzaus kančios ir mirties įvykiuose apaštalai vyrai išsibėgioja, o moterys ištikimai lieka, tarnauja, dalijasi...

Vakare nuskambėję pačių moterų atviri, jautrūs ir skaudūs liudijimai bylojo, kaip tikėjimas stiprina moteriškąjį orumą, žmogiškosios vertės pajautimą, kaip Dievas veda ir tiesia ranką sunkiausiose gyvenimo aplinkybėse. Jėzus pakelia žvilgsnį aukščiau, jei žmogus apkabina ne medį, o kryžiaus medį su Nukryžiuotoju. Šį mokymą vedė tėvas redemptoristas Mykolas Zamkovský.

...ir vyrams

Pirmadienį, gegužės 30 d., į panašią katechezę po vakaro šv. Mišių su Misijų homilija yra kviečiami išskirtinai vyrai.

Parapijų Misijų savaitės komanda lankosi taip pat ir mokyklose. Vaikams bei jaunimui numatyta atskira programa arkikatedroje. Su Dievo meilės žinia bus keliaujama į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją susitikti su darbuotojais ir bausmę atliekančiais žmonėms, lankomasi Caritas Benamystę išgyvenančiųjų cerntre. 

Parama Ukrainai

Antradienį, gegužės 31 dieną, skiriamą išpažinties, mirties ir teismo temai, vakare kviečiama malda ir auka paremti Ukrainos tautą kare su priešo agresija už savo lasivę. Tauragės krašto gospel choras „Glorija“ atliks oratoriją „Mesijas“.

Misijų savaitės arkikatedroje programoje visi laukiami. Už šias misijas ir jų vaisius nuolat meldžiamasi ir Lietuvoje, ir Slovakijoje.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune