Pirmieji apibendrinimai apie Sinodinį kelią Kauno arkivyskupijoje – darbo grupės posėdyje (2022 06 01)
Paskelbta: 2022-06-02 09:48:40

Birželio 1-ąją, kai iš parapijų ir bendruomenių jau laukiama paskutinių sinodinių susitikimų įžvalgų, į posėdį susirinko Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje darbo grupė. Buvo pasidalyta apibendrintomis įžvalgomis iš sinodinių susitikimų įvairiose Bažnyčios ir visuomenės gyvenimo srityse.

Grupės narių pasidalijimuose pabrėžta žmonių drąsa pirmą kartą šitokiu formatu kalbėtis, išskirta susitikimų aplinka, kurioje nebuvo baimės suklysti (nors patys žmonės pripažindavo, jog kai kurių temų aptarti dar nedrįso). Atsiskleidė poreikis bendrauti daugiau, nei vien švęsti liturgiją. Konstatuota, jog bendruomeniškumas yra tai, ko žmonės tikisi iš Bažnyčios, mat šitaip išgyvenamas tikėjimas, ir šito reikia mokytis.

Sinodas paskatino ir vienuolines bendruomenes, ir kai kuriuos dvasininkus naujai išgyventi bendrystę ir savo tapatybę. Posėdyje konstatuota, jog sinodiniai susitikimai leido konkrečiai patirti, kaip Bažnyčios bendruomenėje veikia Šventoji Dvasia.

Baigiantis Sinodinio kelio dieceziniam etapui Lietuvoje, kai netrukus bus rengiamos ir nacionalinės įžvalgos, Kauno arkivyskupija ir jos bendruomenės jau svarsto, kaip toliau tęsti sinodinių pokalbių pradėtąją patirtį, kad sinodiškumas palengva iš tiesų galėtų tapti visa atnaujinančiu gyvenimo būdu Bažnyčioje.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo mintimi, sinodiniai susitikimai žmonėms leido šiek tiek patirti, kad Bažnyčia yra bendrystė. „Žmonės buvo užkalbinti ir... pajuto, kad jie yra svarbūs. Sinodas leido patirti, kad jie taip pat yra Bažnyčios bendrasavininkiai“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog pokalbiai Bažnyčioje galėtų būti naujosios evangelizacijos forma, ir pakviesdamas darbo grupę ieškoti, kokiais būdais tęsti pradėtą kelionę.

Šia proga pasidalyta dėkingumu toms parapijoms, kitoms bendruomenėms, darbo grupės žmonėms, kurie dalijosi, siuntė įžvalgas iš Sinodo temų aptarimo.

Birželio 15 d. Sinodinio kelio patirtį apibendrins rengiamas visų Kauno arkivyskupijos moderatorių susitikimas. O birželio 29 d. taip pat Kaune numatyta Sinodinio kelio Lietuvoje diecezinio etapo baigiamoji šventė.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune