Pirmajame Misijų dienų susitikime – apie džiaugsmo ir kančios lyderystę (2022 06 21)
Paskelbta: 2022-06-21 22:37:42

Nuotraukos – Rūtos Godliauskaitės ir Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Su gausiu lietumi, tačiau ir su palaiminimais praėjo pirmoji Misijų diena visiems, kurie atsiliepė ir jau suskubo apsilankyti renginiuose birželio 21-osios vakarą, pakviesti arkivyskupijos kurijos Sielovados bendradarbių ir Misijų mokyklos. Šiemet vėl atnaujintas misijinis laikas artėjant Arkivyskupijos globėjo dienai. 

„Džiaugsmo lyderystė dažniausiai vedama lyderio, kuris eina priekyje ir prisiima atsakomybę ir kuriuo dažniausiai norime sekti. Man toks tinkamiausias lyderis yra Jėzus Kristus. Lyderis, kuris prisiėmė atsakomybę už mus visus ir mirė ant kryžiaus“, – dalijosi kunigas Petras Pichas pokalbyje su kauniečiais, kurie vakarą pasirinko praaleisti susitikime su kunigu „Miesto sode“ Laisvės alėjoje ir pasišnekučiuoti. Pokalbį moderavo Domas Antanas Raižys. 

Tačiau ar kančia dera su džiaugsmu? Kunigas Petras sakė: iš kančios galima ištraukti gėrį. „Kančia – tai auksinė proga išeiti iš savo egocentriškumo. Dėl kančios mes labiau stengiamės dėl kitų, padedam jiems ir atnešam džiaugsmą“, – dalijosi dvasininkas – laimingas kunigas, kuris savo ispanišku akcentu ir temperamentu neleido nuobodžiauti.

Pakilia nuotaika „Miesto sode“ žmonės klausėsi minčių apie džiaugsmą, kuris nėra vien „gražūs blizgučiai“. Apie džiaugsmą, kuris perkeičia gyvenimą.

„Gera buvo klausytis Nerijaus ir jo žmonos sukurtų dainų. Toks akustinis ir ramus laikas“, – dalijosi klausytojai po atlikėjo ir autoriaus Nerijaus Sadausko koncerto arkivyskupijos salėje, kuris prasidėjo užbaigus vakarą kavinėje.

Viešpaties šlovinimas, malda už Kauno miestą, už mūsų arkivyskupiją, už visa, už ką šiandien galime ir turime dėkoti, vėliau tęsėsi Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje – su grupe NATUS, jaunaisiais šlovintojais iš Garliavos parapijos, su jų širdžių ir maldos karščiu.

 

Apie visą birželio 22 d., trečiadienio,  programą kviečiame žr. čia >>

Parengta pagal Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbių informaciją

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune