Misijas baigiant – jaunųjų misionierių talentai ir šlovė Viešpačiui, ginančiam savo miestą! (2022 06 23)
Paskelbta: 2022-06-24 00:08:12

Nuotraukos – Rūtos Godliauskaitės ir Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Katalikas kovoja (ne) ginklu? – tokia „karšta tema“  buvo pasiūlyta miestui Misijų dienų programoje, pakviečiant žmones į susitikimą su dvasininku už bažnyčių sienų.

Katalikas pašauktas būti taikdariu – Dievo vaiku, o jo kalavijas – malda – dalijosi su žmonėmis, atėjusiais birželio 23 d. vakarą į neseniai atsidariusią „Vero Cafe“ kavinę, nuolatinis diakonas, kariuomenės kapelionas ir šeimos vyras Audrius Jesinskas, gerai pažįstantis kariuomenę iš vidaus, nes joje tarnauja jau 30 metų. Pokalbį vedė Gediminas Urbonas ir Mykolas Kulikauskas.

Kataliko kariūno, „apkasų kapelionu“ vadinamo diakono Audriaus žodžiais, karys neina kovoti iš neapykantos, o tik iš meilės – apginti tai, kas jam brangiausia. Būti kariu – tai atlikti pareigą, kuri pirmiausia reiškia ne žudyti, bet prireikus apginti ginklu. Diakonas šmaikštavo: kariuomenė šalyje yra tarsi draudimas, kur tikiesi, kad nereikės pasinaudoti ir gauti išmokas. Arba kaip spyna, kuri saugo nuo vagių.

Taip, priešus turime mylėti – taip moko mus Evangelija. Tačiau ar savo meile neprisidėčiau prie to, kad kitas būtų nuskriaudžiamas? „Aš galiu atleisti tik tada, kai darantis bloga atgailauja ir keičia savo kryptį“, – dalijosi mintimis diakonas, kavinės erdvėje ne kartą citavęs Dievo žodį, galintį duoti atsakymus ir kryptį daugeliui mūsų klausimų (vaizdo įrašas čia >>„Ginklus mylėjęs diakonas A. Jesinkas: šiandien karius, tuos dorus, turėtume vadinti taikdariais,15min.lt >>)

Šį jau paskutinį Misijų dienų vakarą arkivyskupijos kiemelyje dainavo Ignė Vyšniauskienė. Apie jos vokalą ir talentą liudija atsiliepimas: „Su nuostabiai dainuojančia Igne pasinėrėme į giliausią vandenyną, kad atsigaivintume grožiu...Ačiū!“

Šlovinimo vakare Jaunųjų misionierių bendruomenė garbino mūsų Viešpatį savo balsais ir širdimis, kaip smilkalai maldos kilo link Dangaus – už mus, už mūsų miestą. Šventoji Dvasia jei tik leisimės perkeis ir naujai atkurs mūsų gyvenimą, nukreips žvilgsnius tolyn, kad matytume apsčiai.

Birželio 24-ąją švenčiame Arkivyskupijos globėjo dieną. Kviečiame 11 val. į iškilmingas šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje >> 

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbiai  ir 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune